Tekniska verken utreder möjligheter för vindkraft i Hultsfred

Foto: Pexels

Tekniska verken har precis börjat utreda möjligheterna att bygga vindkraftverk mellan Kvarnarp och Vederhult i Hultsfreds kommun. Utredningen syftar till att ta reda på om området är lämpligt för vindkraft med hänsyn till människor, djur, växter och landskap.

Under 2023 och 2024 planerar Tekniska verken att utreda förutsättningarna för vindkraft i området, som bedöms kunna rymma 5 vindkraftsverk. Om det visar sig att det finns goda förutsättningar kommer allmänheten att bjudas in till samråd, där Tekniska verken berättar mer om planerna och deltagarna har möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter.

– Än så länge är vi ju i ett väldigt tidigt skede, men om det skulle visa sig att förutsättningarna ser fortsatt goda ut, blir samrådet ett tillfälle att få veta mer om projektet och få svar på de frågor man har. Vi samlar även in de synpunkter som framförs och för vidare dialog framåt utifrån dessa, säger Martin Andersson, projektutvecklare, Tekniska verken Vind AB.