Ilmatar Offshore och Ramboll Finland utökar samarbetet kring havsbaserad vindkraft

Foto: Nicholas Dohherty/Unsplash

Finlands statsråd har idag beviljat undersökningstillstånd för Ilmatar Offshores nya 1,2 GW projektområde Vågskär i den finska exklusiva ekonomiska zonen (EEZ). Ramboll Finland har anlitats för miljökonsekvensbedömningen och arbetet är redan påbörjat.

Ilmatar Offshore har identifierat ett nytt område lämpligt för havsbaserad vindkraft som omfattar 367 km2 och finns i det finska EEZ-området. Projektområdet som kallas Vågskär ligger i södra delen av Bottenhavet, cirka 65 kilometer väster om Nystad (Uusikaupunki), och cirka 30 km från Geta på Åland. Vågskär har en potentiell installerad kapacitet på 1,2 GW, beräknat på 15 MW-turbiner, alltså den teknik som används redan idag.

Försvarsmakten gav sitt positiva utlåtande för vidare undersökningar i augusti 2022 och i förra veckan beviljades bottenundersökningstillstånd av statsrådet och Arbets- och näringslivsministeriet.

I väntan på bottenundersökningstillståndet kontrakterade Ilmatar Offshore Ramboll Finland för att påbörja arbetet med miljökonsekvensbedömning (MKB) på området, på basen av redan befintliga data och arbetet är således redan igång.

– I MKB:n identifieras och bedöms konsekvenser för havsnaturen och annan potentiell påverkan. Kumulativa effekter med andra projekt samt potentiella gränsöverskridande effekter som rör andra länder är också en viktig del av MKB:n för Vågskär, säger marinbiolog och ledande miljökonsult Sanna Sopanen från Ramboll Finland.

bild

Stefan Husa, Ledande expert inom havsplanering hos Ilmatar Offshore, är mycket nöjd med att samarbetet mellan Ilmatar Offshore och Ramboll Finland nu fördjupas.

–  Ramboll är en etablerad miljökonsult med erfarenhet av ett stort antal marina projekt och havsvindkraftprojekt i Finland och erbjuder all behövlig expertis för att utreda dessa projektområden. Vi skapar även synergier, eftersom Ramboll Finland fungerar som vår MKB-konsult även för projektområdena Stormskär och Väderskär i de åländska territorialvattnen, säger Stefan Husa, Ledande expert inom havsplanering hos Ilmatar Offshore.

I samband med MKB-arbetet utförs ett flertal fältundersökningar, marinarkeologiska och biologiska utredningar, för att ta reda på vilka arter som förekommer i området, vilka ekosystem som behöver beaktas samt vilka miljökonsekvenser vindparken har under byggnations-, drifts- och nedmonteringsfasen. Vidare undersöks områdets geofysiska karaktär, alltså bottendjup, sedimenttyp och berggrundsdjup samt havets egenskaper, till exempel vattenströmmar och isförhållanden. En annan viktig del av MKB-arbetet är att utreda befintliga verksamheter som förekommer inom området och hur de kan påverkas när vindparken byggs.

Området Vågskär ligger idealiskt placerat, nära Ilmatar Offshores projektområden Stormskär och Väderskär i åländskt territorialvatten, vilket skapar ytterligare synergier.

– Med Vågskär i projektportfolion säkerställer vi en massiv energiproduktion i Norden med en mycket strategisk placering, säger Anna Häger, regionchef på Ilmatar Offshore.

Tekniska undersökningar och miljöundersökningar utförs på projektområdet under 2023 och 2024. Enligt preliminärt tidsschema ska MKB-arbetet för Vågskär vara färdigställt i mitten av 2025.

 

bild