RWE i samarbete med Modvion för framtida vindkraftverk i trä

Foto: Modvion

Modvion och RWE Renewables Sweden AB inleder ett samarbete i syfte att leverera trätorn till RWE:s framtida landbaserade vindkraftparker. Som ett av världens ledande företag inom förnybar energi har RWE ambitiösa planer på att öka sin produktionskapacitet och samtidigt minska sitt koldioxidavtryck. Målet med samarbetet är att verifiera tekniken för trätorn och förbereda RWE för att utrusta framtida vindkraftparker med trätorn när tornen väl finns tillgängliga på marknaden.

Lars Borisson, chef för Onshore Origination & Development Nordics på RWE Renewables:

”Vi ser att modulära torn i laminerat trä har en betydande marknadspotential. De kan bidra till att sänka kostnaden för ny förnybar elproduktion genom att ersätta stål och betong med miljövänligt och klimatsmart trä. RWE kommer att utvärdera Modvions trätorn med förhoppningen att de kan användas i framtida vindkraftparker.”

Även om stål kommer att fortsätta användas för att konstruera många delar av vindkraftverken har trätorn potential att bli ett viktigt kompletterande material i tornkonstruktionen. Enligt en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Modvion är nästan fyra av tio svenskar sig mer positivt inställda till vindkraft om tornen är byggda av trä.

Maria-Lina Hedlund, CFO och tillförordnad VD på Modvion:
"Vår teknik kan hjälpa vindkraftsindustrin att dramatiskt minska utsläppen och samtidigt möjliggöra högre torn för att nå starkare vindar. Det är fantastiskt att se att ett ledande företag som RWE vill stödja innovation som möjliggör förnybar energi från förnybara material."

Vindindustrin vill ha högre turbiner och Modvions patenterade vindkraftverkstorn är en kostnadseffektiv lösning. Laminerat trä är starkare än stål i förhållande till sin vikt, vilket innebär lättare torn och mindre behov av dyra förstärkningar. Tornen byggs i moduler som lätt kan transporteras, utan behov av dyra specialtransporter, vägavstängningar och långvariga tillståndsförfaranden. Träd som växer binder koldioxid, som lagras i träprodukterna som fungerar som en kolsänka. Att bygga med trä möjliggör stora utsläppsminskningar jämfört med konventionella material som stål och betong.

"Målet är att göra vindkraft ännu mer hållbart. Turbintorn av trä har potential att bli en viktig komponent för att hjälpa vindkraftsindustrin att bli helt koldioxidneutral. Som ett av världens ledande företag inom förnybar energi stämmer syftet med samarbetet väl överens med RWE:s mål att bli ett koldioxidneutralt företag senast 2040", säger Borisson.

Trä är ett förnybart material som möjliggör stora utsläppsminskningar. Enligt en livscykelanalys från det svenska forskningsinstitutet RISE minskar utsläppen med 90 procent om man använder ett torn av trä jämfört med ett konventionellt ståltorn med samma höjd och belastning. Med tanke på att trä också lagrar kol är tornets klimatpåverkan faktiskt lägre.

"Ett konventionellt torn står för den största delen av de utsläpp som uppstår vid tillverkningen av vindkraftverk. Genom att använda trä blir tornet koldioxidnegativt och lagrar mer kol än vad som släpps ut under produktionen", säger Hedlund.

Modvion kommer att installera sitt första kommersiella vindkraftverk under 2023. Trätornet kommer att installeras med ett 2 megawatt vindkraftverk på toppen och kommer, inklusive bladen, att bli 150 meter högt. Därefter har Modvion planer på en installation på 6 megawatt, vilket kommer att vara ett av de största vindkraftverken som används på land.