Hitachi Energy och Petrofac sluter avtal om havsbaserad vindkraft

2GW plattform till havs. Foto: TenneT

Hitachi Energy, en global teknikledare som främjar en hållbar energiframtid för alla, och Petrofac, en ledande internationell tjänsteleverantör till energibranschen, har valts ut av TenneT, den nederländsk-tyska stamnätsoperatören, för att leverera flera HVDC-omriktarstationer till havs och på land samt tillhörande infrastruktur för att påskynda integrationen av förnybar energi i bulk i de europeiska elnäten.

Hitachi Energy och Petrofac tilldelades det fleråriga ramavtalet som en del av TenneT:s ambitiösa "2GW-program "1 för havsbaserad vindkraft, baserat på HVDC-teknik (högspänd likström) som Hitachi Energy har varit pionjär inom.

Avtalet omfattar ett inledande åtagande att installera sex rekordstora system för integrering av förnybara energikällor, varav fem kommer att ansluta havsbaserade vindkraftparker till det nederländska nätet och det sjätte till det tyska nätet. Var och en av dessa system har en kapacitet på 2 gigawatt (GW) och en spänningsnivå på 525 kilovolt (kV) – de första i världen för havsbaserad vindkraft.

Detta ramavtal är det största någonsin för Hitachi Energy. Det bekräftar möjligheten att effektivt använda toppmodern teknik och hur nya affärsmodeller möjliggör den skala som krävs för den gröna energiomställningen. Ramavtalsmetoden gör det möjligt för Hitachi Energy och Petrofac att planera i förväg och öka sin personalstyrka och produktionskapacitet i tid samt att utbilda medarbetare för att de ska få den kompetens som behövs i branschen, samtidigt som de kan dra nytta av synergier mellan projekten för att möta datum för driftsättning.  

Hitachi Energy kommer att leverera sina HVDC Light®-omriktarstationer, som omvandlar växelström till likström till havs och likström till växelström på land. Petrofac kommer att genomföra projektering, upphandling, konstruktion och installation (EPCI) av plattformarna till havs och delar av omriktarstationerna på land.
Det första kontraktet inom ramen för ramavtalet, för Ijmuiden Ver Alpha-projektet, tilldelades med omedelbar verkan. Det andra, Nederwiek 1, förväntas att tilldelas senare under året. Ramverket omfattar också projekten Doordewind 1, Doordewind 2, Nederwiek 3 och LanWin5, som förväntas tilldelas under perioden 2024–2026.

"Denna innovativa affärsmodell kommer att sätta kursen för integrationen av en enorm mängd havsbaserad vindkraft och ger en inblick i framtiden. Faktum är att vi redan anställer för att utöka vår globala leveranskapacitet och effektivt uppfylla dessa och andra beställningar", säger Niklas Persson, global chef för Hitachi Energys affärsområde Grid Integration.

"Vi är stolta över att vara en del av den här resan och tillsammans med vår partner Petrofac sätter vi riktmärket för att sprida HVDC-teknik till havs i stor skala och med hög hastighet."

"Dagens tillkännagivande utgör ett spännande nästa steg i Petrofac och Hitachi Energys samarbete. Vi har redan säkrat nyckelresurser och den varvskapacitet som krävs för att påskynda de två första projekten i TenneT:s banbrytande program", säger Sami Iskander, Petrofacs koncernchef.

"Genom att kombinera Petrofacs branschledande EPCI-expertis och Hitachi Energys väl beprövade teknik ser vi fram emot att stödja TenneT att ansluta större och effektivare vindkraftparker för att leverera billig ren energi till miljontals europeiska hem."

"TenneT har det tekniska kunnandet, storleken och det geografiska läget för att ansluta vindkraft från Nordsjön. Detta är ett av århundradets viktigaste infrastrukturprojekt; den gröna omvandlingen av energisystemet är nyckeln till avkarboniseringen av industrin", säger Tim Meyerjürgens, COO på TenneT.

"Tillsammans med våra marknadspartner är vi mycket stolta över att ha uppnått ytterligare en viktig milstolpe. Tillsammans säkerställer vi en avgörande acceleration av utvecklingen av det havsbaseradenätet och sätter kursen för det framtida europeiska energilandskapet."

"Den nya långsiktiga strategin går hand i hand med en grundläggande förändring av värderingarna mot starkare partnerskap. Detta tillvägagångssätt ger båda parter större flexibilitet, tekniska framsteg och planeringssäkerhet", säger Marco Kuijpers, Director Large Projects Offshore på TenneT.  

”Detta gynnar alla parter och säkrar sysselsättning, tillväxt och stärkandet av försörjningskedjorna. Vi kan redan se att våra partner investerar i extra resurser och anläggningar."

Hitachi Energy och Petrofac började samarbeta i juni 2022 för att tillhandahålla gemensam nätintegration och tillhörande infrastrukturlösningar för att stödja TenneT:s 2GW-program2.

Samma år enades Tyskland, Nederländerna, Danmark och Belgien om att installera minst 65 gigawatt havsbaserad vindkraft tillsammans fram till 2030, vilket tillkännagavs i den mellanstatliga Esbjergdeklarationen.3 Med 40 gigawatt står TenneT för nästan två tredjedelar av denna kapacitet, med 20 gigawatt vardera i de tyska och nederländska delarna av Nordsjön.