Svensk Vindenergi lanserar en metodhandbok för rennäringsutredningar

Foto: Febiyan/Unsplash

Handboken ska användas inför ansökan om miljötillstånd för vindkraftsanläggningar. Vindkraftsbranschens ambition är att rennäringens utvecklingsmöjligheter inte begränsas, utan att näringen till och med stärks.

Metoderna i handboken bygger på användningen av flera olika typer av oberoende och verifierbara källor. Detta ska komplettera traditionella kunskapskällor, som exempelvis öppna data om rennäringen och uppgifter från berörda samebyar. Faktabaserade slutsatser möjliggör mer säkerhet i miljöprövningen.

Handboken har tagits fram av Ecogain på uppdrag av Svensk Vindenergi, tillsammans med fjorton medlemsföretag.

I samarbete med

EnBW Sverige AB, Eolus Vind AB, Fortum Sverige AB, Holmen Energi AB JP Vind AB OX2, RES Renewable Norden AB, RWE Renewables Sweden AB, SCA Energy AB, Siemens Gamesa Renewable Energy AB, Stora Enso Skog & Mark AB, Vasa Vind AB, Vattenfall Vindkraft AB wpd Scandinavia AB