W3 Energy - förvaltar nu 32 % av svensk vindkraft

Foto: W3 Energy

W3 Energy fortsätter att vinna förtroenden inom drift, förvaltning och optimering av vindkraftparker. Målsättningen inför 2022 var en tillväxt på 25 %, men den beräknas nu istället landa på minst det dubbla.

– Självklart handlar det om att locka till sig rätt kompetenser, men lika viktigt är att skapa arbetsmiljöer där människor trivs och inspireras till att göra ett bra jobb för våra uppdragsgivare, säger W3 Energys CEO Pär Dunder.

Svenskägda W3 Energy har gjort ett tydligt avtryck på marknaden under de senaste åren. Som en helt oberoende aktör inom asset management, med kontor i Umeå, Skellefteå och Piteå, har bolaget genomfört en stadig tillväxt, både vad gäller omsättning och antal anställda. Mellan december 2021 och december 2022 ökade mängden vindkraft som W3 Energy förvaltar från 1 860 MW till 4 300 MW, vilket motsvarar 32 % av all vindkraft som produceras i Sverige.

Jämn könsfördelning en nyckelfaktor   
– Det stämmer att 2022 var ytterligare ett rekordår och vi är självklart stolta över det förtroende som våra uppdragsgivare ger oss. Jag ser det som ett bra bevis för att vi har lyckats både med att attrahera spetskompetens till teamet och kan erbjuda miljöer som präglas av arbetsglädje och framåtanda. Där tror jag att vår strävan efter en jämn könsfördelning har en viktig roll, eftersom det bidrar till en atmosfär som medarbetarna uppskattar, säger Pär Dunder.  

Rekrytering av nya kompetenser
Enligt Pär Dunder är det just kombinationen av kompetens och ett trivsamt arbetsklimat som ligger bakom framgångarna:    
– Så är det helt säkert och i förlängningen är det våra uppdragsgivare på vindkraftparkerna som gynnas av det, vilket avspeglas i vår starka tillväxt. Dessutom har vi lanserat två nya affärsområden, Electrical Operations och IT-management, som bägge har tagit för sig bra och visat att det finns en efterfrågan efter den typen av tjänster. Även 2023 ser riktigt starkt ut och vi är mitt uppe i arbetet med att rekrytera ett antal nya medarbetare till teamet, berättar han.