Swedish Wind Centre - arbetar för mer förnybar el i Västra Götaland

Projektet är kopplat till den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 och syftar till att regionen ska bli en fossiloberoende region. Projektet bidrar främst till området livsmedel, biobaserade material och förnybar energi genom att fokusera på förnybar el. Foto: RödGrön Ledning

Projektet Swedish Wind Centre får 5 miljoner kronor för att arbeta för mer förnybar el, det beslutade Miljö-och regionalutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen idag.

– Vi har många nyetableringar på gång i vår region som skapar arbetstillfällen, bland annat batterifabrikerna. Dessa kräver stark elförsörjning och därför är vi i RödGrön Ledning mycket glada att kunna stödja viktiga satsningar som säkerställer detta, säger Louise Åsenfors (S), vice ordförande i Miljö- och regionalutvecklingsnämnden.

Swedish Wind Centre är en del av kraftsamlingen för elektrifiering och den långsiktiga prioriteringen att bygga kompetens. Västra Götalandsregionen stöder projektet genom att bidra till bildandet av Swedish Wind Centre. Regionen säkerställer även kompetens och resurser på Chalmers Tekniska Högskola AB för att arbeta inom de utpekade temaområdena:

  • Planering av vindkraft
  • Siting (platsspecifika förhållandens eventuella påverkan på vindkraftverk eller elproduktion)
  • Turbin
  • Drift & underhåll
  • Integration i elsystemet

– Syftet med projektet är att bygga kompetens och stärka innovationskraften inom utveckling av vindkraft i Sverige. Det är Chalmers tekniska högskola som upprättar ett nytt nationellt kompetenscenter, som är en sammanslagning av tidigare Swedish Wind Power Technology Centre och STand UP for Wind, säger Louise Åsenfors (S), RödGrön Ledning.