AFRY stöder Asian Development Bank i det största vindkraftverket i Sydostasien

Foto: Vindkraft

Projektet, Monsoon Wind Power, är en landbaserad vindkraftspark på 600 MW i provinserna Sekong och Attapeu i södra Laos som kommer att exportera förnybar energi till grannlandet Vietnam. Med sina 133 vindkraftverk kommer den bli den största vindkraftparken i Sydostasien och det första vindkraftsprojektet någonsin i Laos.

Vindkraftparken ägs av Monsoon Wind Power Company Limited (Monsoon) och sponsras av en grupp utvecklare som leds av Impact Electrons Siam Company Limited, ett ledande thailändskt företag inom kraftproduktionsanläggningar och utveckling av förnybar energi.

För att bygga och driva denna nya storskaliga vindkraftspark i Laos kommer Monsoon-projektet att finansieras med lån från en grupp finansinstitut bestående av några av de mest kända internationella bankerna, fonderna och finansbyråerna i Asien, tillsammans med Asian Development Bank.

Asian Development Bank har tidigare utsett AFRY till teknisk rådgivare för den tekniska due diligence fasen för Monsoon-vindparken. AFRY ska nu fortsätta med samma roll under projektets bygg- och driftsfas.

-  Vi är stolta över att AFRY är rådgivare i det största vindkraftsprojektet någonsin i Sydostasien som kommer att bidra avsevärt till regionens övergång till förnybara energikällor. AFRY har 30 års erfarenhet inom sektorn och har levererat vindkraftsprojekt i över 60 länder runt om i världen. Vi är övertygade om att vi genom vår tekniska expertis kommer att kunna bidra positivt till projekt inom förnybar energi som dessa och vara en viktig partner för projektets sponsorer, säger Petteri Härkki, AFRYs regionchef för Asien. 

I Asien har AFRY dokumenterad erfarenhet av att stödja långivare i Asien med över 45 GW kraftvärme-, vatten-, vind- och solkraftsanläggningar, vilket gör AFRY till en av de ledande rådgivarna i regionen för tjänster inom teknik och miljö.