INKOM möjliggör FCR handel med ESS – Energy Storage Systems

INKOM, Industrikomponenter AB har över 50 år levererat högkvalitativa lösningar och komponenter till den nordiska industrin. Med gedigen erfarenhet och samlad kunskap inom högspänd likström har INKOM tagit fram E-container, ett modulärt ESS-system [Energy Storage System]. E-containern konstrueras och produceras i Sverige med europeiska komponenter och marknadens högsta krav på säkerhet och driftsstabilitet. Behovet av framtidens energimarknad kräver säker ESS-lösning för att kvalitetssäkra FCR handel, Peak Shaving, Arbitrage och EV-laddning.

Marknadens uppdämda behov av stabiliseringsresurser till kraftnätet har ökat markant med minskad rotationsenergi i nätet. ESS blir en vital resurs i kraftnätet för att stabilisera frekvensavvikelser. I dag finns det fem stabiliserande resurser, FCR-N, FCR-D, FFR, EPC och AFK. Med ESS från INKOM kan man på ett säkert sätt stabilisera nätet.

Med ESS från INKOM´s modulära systemlösning är det enkelt att bygga ut energi och effekt för att handla med ovan stödtjänster. Genom att anpassa ESS lösningen går det att optimera den efter er affärsmodell oberoende av stödtjänst, Peak Shaving, Arbitrage och EV-laddning.

ESS lösningen från INKOM har unik konstruktion för att minimera energiförlusterna i omvandlingen för upp och ned laddning. Mindre förluster skapar större vinstmarginal.

Genom att addera EV-laddning till E-containern i kombination med en vindkraftspark går det att öka den positiva synen i glesbygden. ESS-lösningen går med fördel att placera nära annan infrastruktur och skapa synergieffekter vid etablering.

Varför ESS?

  1. ESS skapar stora inkomster i form av stödtjänster och arbitrage.
  2. Industriers elavtal påverkas av effekttoppar. Med en ESS lösning kapas dessa toppar och således straffavgiften för högbelastning.
  3. EV-laddning med ESS möjliggör snabbladdning när behovet är som störst.
  4. Kostnadseffektiv snabbladdning för glesbygden, en nyckelfärdig lösning.

Varför ESS från INKOM?

  1. INKOM har framtidens säkerhetslösning med beprövad patenterad teknik. Med erfarenheter från Tåg/Marin-industrin och högsta säkerhetskrav har INKOM tagit fram ESS-lösningen.
  2. Med modulär och skalbar ESS-lösning har INKOM kunskap att uppfylla kundspecifika önskemål med t.ex. vätgas/bränslecell
  3. Minimerad överföringsförlust med snabbladdare från INKOM i kombination med ESS.
  4. Vi kan erbjuda övervakning med service inom 24-timmar, 365 dagar om året i Sverige och Norge med nödvändiga reservdelar i lager.

Industrikomponenter AB, INKOM www.inkom.se

Österögatan 2, 164 40 KISTA. info@inkom.se