Neoen skriver elköpsavtal med Coveris för Storbrännkullen vindpark

Foto: Pixabay

Energiföretaget Neoen har skrivit ett tioårigt elköpsavtal med förpackningsföretaget Coveris om försäljning av el från vindparken Storbrännkullen i Jämtland och Västernorrland.

– Vi ökar snabbt vår närvaro i Sverige och det här är det andra långsiktiga elavtalet för förnybar el vi tecknar på kort tid. Med vind, sol och batterilager vill vi fortsätta bidra till utvecklingen av ett förnybart elsystem i Sverige, säger Christophe Desplats-Redier, regionchef för Neoen Europa.

Under det tioåriga elköpsavtalet kommer förpackningsföretaget Coveris köpa över 60 procent av den gröna elektriciteten som produceras i Neoens vindpark Storbrännkullen samt ursprungsgarantierna för elen. Avtalet är delvis kopplat till marknadspriser.

– Förnybar energi är en stöttepelare i vår hållbarhetsstrategi. Som en ledande aktör inom förpackningsindustrin behöver vi precis som alla andra företag ta vårt ansvar för att vi ska klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, säger Coveris vd Christian Kolarik.

Storbrännkullen började byggas i juli 2022 och planeras att tas i drift i slutet av 2023. Vindparken ligger ungefär 10 mil från Östersund, i kommunerna Ragunda, Strömsund och Sollefteå. Vindparken kommer ha en kapacitet på 57.4 MW.

Avtalet med Coveris signerades i december, endast några veckor efter att Sveriges största och mest långsiktiga elköpsavtal tecknats mellan H&M och Neoen tillsammans med Alight. Det avtalet avser el från en 90 MW stor solcellspark i Hultsfred.

Elköpsavtalen bidrar till Neoens ambition att bli en ledande aktör på den svenska marknaden och spela en aktiv roll för att Sverige ska nå målet om en 100 procent fossilfri elproduktion år 2040. Neoen utvecklar vind- sol- och batterilagerprojekt över hela landet och är en av världens ledande producenter av enbart förnybar energi.

– Svenska myndigheter bedömer att efterfrågan på el kan fördubblas redan till 2035, vilket gör Sverige till ett nyckelland i Neoens tillväxtstrategi för norra Europa. Om vi ska ha en chans att öka produktionen så mycket kommer all ny fossilfri elproduktion att behövas, säger Xavier Barbaro, vd Neoen.