Aneo förvärvar två svenska vindkraftsparker

Ståle Gjersvold, koncernchef på Aneo och Kari Skeidsvoll Moe, konserndirektör för tillväxt av förnybar energi på Aneo. Foto: Aneo

Koncernen Aneo som är verksam inom förnybar energi förvärvar två svenska vindkraftsparker för drygt 1 miljard kronor. Investeringen är den första Aneo gör i ny energiproduktion utanför Norge.

TrønderEnergi och HitecVisions etablerade förra sommaren Aneo, den nya nordiska koncernen inom förnybar energi. Bolaget har som mål att öka vindkraftsproduktionen med 10 till 12 TWh (terawattimmar) senast 2030. Detta motsvarar cirka åtta procent av dagens norska elproduktion. Aneo är därför på jakt efter projekt i hela Norden, och nu är det första stora avtalet för förvärv av förnybar energiproduktion ett faktum.

– Vi har ingått ett avtal om att förvärva vindkraftsparkerna Grimsås och Brännliden i Sverige. Förvärvet innebär en ökning med nästan 30 procent av Aneos ägande i vindkraftsproduktion, och det är ett viktigt första steg mot att etablera Aneo som en fullt integrerad vindkraftsaktör i Sverige. Sverige kommer att bli en viktig marknad för oss, säger konserndirektör för tillväxt av förnybar energi på Aneo, Kari Skeidsvoll Moe.

El till 18 000 hushåll
Aneo förvärvar de två svenska vindkraftsparkerna från investeringsfonden Marguerite. Förvärvet har ett värde som uppgår till drygt 1 miljard kronor. Vindkraftparkernas totala produktion på 285 GwH (gigawattimmar) motsvarar förbrukningen för cirka 18 000 svenska hushåll.

– Aneo har bidragit till ett stort lyft för vindkraften i Norge och har samma ambitioner i Sverige. Aneo ska vara en innovativ och trygg partner för alla som vill bidra till energiomställningen i Norden, säger Skeidsvoll Moe.

Ökad förnybar kapacitet
Medan Grimsås vindkraftspark ligger i Tranemo kommun i Västergötland, ligger Brännliden vindkraftspark utanför Storträsk i Skellefteå. De två vindkraftparkerna har totalt 23 vindkraftverk.

– Marguerites mål när vi gick in på den svenska produktionsmarknaden 2018 var att öka kapaciteten för förnybar energi. Vi är glada över att ha varit en del av utfasningen av fossila bränslen i elsystemet genom konstruktion och produktion av dessa två landbaserade vindkraftparker, säger Guillaume Rivron, partner på Marguerite.

Underlättar
Aneo, som till en början har en investeringskapacitet på 15 till 20 miljarder kronor, har som mål att bidra med kraftutbyggnad, elektrifiering och energieffektivisering i hela Norden och bidra till att göra den nödvändiga energiomställningen lönsam för kunderna, samhället och ägarna.
Majoriteten av de nya investeringarna kommer att riktas mot ny elproduktion inom vind- och solkraft. Många av dessa investeringar kan komma att göras utanför Norges gränser, om regeringens förslag om ett nytt skattesystem för vindkraft i Norge antas.

– För att lyckas med våra tillväxtambitioner är vi beroende av rimliga ramvillkor. Vi noterar att de svenska myndigheterna över tid har fokuserat på att underlätta för vindkraften genom stabila och förutsägbara ramvillkor. Detta gör Sverige till en intressant marknad för oss, säger Ståle Gjersvold, koncernchef på Aneo.

Breda satsningar i Sverige
Förra året etablerade Aneo ett kontor med egna medarbetare i Stockholm och har stora ambitioner om fortsatt tillväxt i Sverige inom områden som elbilsladdning, utsläppsfria byggarbetsplatser och energieffektivisering inom dagligvaruhandeln och industrin. Aneo är redan involverat i 43 svenska stormarknader (stora livsmedelsbutiker), där företaget tillhandahåller energieffektiviseringstjänster.

Aneo äger även 36,5 procent av börsnoterade Scandinavian Biogas och 23 procent av Sunna Group (solenergi) med huvudkontor i Åre.

FAKTA:

Vindkraftsparkerna
Brännliden vindkraftspark (tagen i drift 2018) i Skellefteå och Grimsås vindkraftspark (tagen i drift 2020) i Tranemo har 10 Vestas-turbiner (V136 - 4,2 MW)) respektive 13 Siemens-turbiner (SG 3.6-130) och ligger i prisområde SE1 och SE3. De två parkerna har en installerad kapacitet på 42 respektive 47 megawatt (MW) och en normalproduktion på cirka 140–160 gigawatt (GWh) per år. Som jämförelse är båda parkerna något mindre än Frøya vindkraftspark, med sina 14 turbiner och en årsproduktion på cirka 200 GWh.

Aneo
Aneo ska bidra till kraftutbyggnad, elektrifiering och energieffektivisering så att den nödvändiga energiomställningen blir lönsam för kunderna, samhället och våra ägare.

Efter investeringen i Sverige äger och driver Aneo totalt 16 vindkraftsparker och 431 vindkraftverk. Efter förvärvet i Sverige äger, driver och förvaltar Aneo totalt 9,3 TWh, med förnybar energi i Trøndelag och Sverige, inklusive 1,3 TWH egenägd vindkraftsproduktion.