Arise har säkrat rättigheter för att utveckla landbaserad vindkraft

Foto: Pxhere

Arise AB (publ) (”Arise”) har ingått avtal med Persson Invest, en av Sveriges större privata markägare, om rättigheter att utveckla potentiella vindkraftsprojekt på stor del av Persson Invests marker.

Detta är ytterligare ett led i Arise fokus att kontinuerligt fördjupa samarbeten med markägare i Sverige i syfte att identifiera, utveckla och bygga ny vindkraft. Arise mål är att samarbetet med Persson Invest över tid skall kunna leda till ett materiellt bidrag till mer förnybar elproduktion.

Per-Erik Eriksson, VD, Arise AB:

”Vi är stolta att Persson Invest har valt Arise som partner för utveckling av vindkraft på sina marker där vi ser en god potential för att realisera ny vindkraft som bidrar till elförsörjningen i norra Sverige för att möta en ökad efterfrågan och även bidra till en hållbar framtid.”

Björn Rentzhog, VD, AB Persson Invest:

”Vi ser fram emot ett positivt och långsiktigt samarbete med Arise för att fortsätta identifiera och utveckla vindkraftsprojekt på våra skogsmarker och genom det bidra med en ökad mängd förnybar energi.”