Ilmatar Offshore anlitar Ramboll

Foto: Ramboll

Ramboll Finland ansvarar för miljökonsekvensbeskrivning och miljökonsekvensbedömning av Ilmatar Offshores havsbaserade vindkraftsprojekt norr om Åland.

Efter en noggrann urvalsprocess har Ilmatar Offshore valt Ramboll som ansvarig konsult för miljökonsekvensbeskrivningen av projektområdena Stormskär och Väderskär, de områden i Norrhavet som i Ålands havsplan definierats som lämpliga för havsbaserad vindkraft.

– Vi har sökt efter företag med gedigen erfarenhet av marina infrastrukturella projekt, energiprojekt och miljökonsekvensutredningar. Tillsammans med Ramboll planerar vi göra en grundlig och heltäckande miljökonsekvensbeskrivning som engagerar alla berörda parter och säkerställer att undersökningar och utredningar görs korrekt från första början. Vi är mycket nöjda med det här samarbetet, säger Ilmatar Offshores ledande havsplanerare Stefan Husa.

Axel Andersson projektleder arbetet från Ramboll sida:
– Vi har gedigen erfarenhet av vindkraftsprojekt, och har via dessa byggt upp en expertis som sträcker sig över landsgränserna och som vi har stor nytta av i detta projekt. Vi är glada att, som partner till Ilmatar Offshore, vara med och driva den gröna omställningen framåt, säger han.

Syftet med en MKB är att minska eller avvärja skadliga konsekvenser av projekt som på grund av sin art, storlek eller lokalisering kan ha en betydande miljöpåverkan. Bottenundersökningar som Ilmatar Offshore har genomfört under hösten 2022 är en grundläggande del av MKB-arbetet. Ramboll Finland påbörjar miljökonsekvensbeskrivningen genast efter nyåret. Öppna samråd och avgränsningsprocesser inleds under våren 2023 och planen är att Ilmatar Offshores MKB står klar hösten 2024.