OX2 tar nästa steg för nätanslutningen av den havsbaserade vindparken Triton

Foto: Mourad Saadi/Unsplash

OX2:s ansökan om koncession för nätanslutning av vindparken Triton inleds med samråd under vintern, därefter planeras en fullständig ansökan att färdigställas under 2023. Anslutningen till det svenska elnätet planeras att ske utan subventioner. Färdigställt kommer Tritonprojektet att kunna tillföra el till södra Sverige motsvarande nära halva Skånes elförbrukning.

Vindparken Triton planeras cirka 20 kilometer söder om Skåne i Sveriges ekonomiska zon. Vindparken inkluderar upp till 129 vindkraftverk med en maximal höjd om 370 meter. Tidigare har tillståndsansökningar enligt, lagen om Sveriges ekonomiska zon, Kontinentalsockellagen och Natura 2000 lämnats in.
 
Triton är ett av de tre havsbaserade projekt som OX2 utvecklar tillsammans med Ingka Investments, en del av Ingka Group, som äger mer än 2,3 GW förnybar energiproduktion inom såväl havs- och landbaserad vind och solkraft.
 
– Vi på OX2 välkomnar nästa steg i att förverkliga Triton, som färdigställt kommer ge ett väsentligt tillskott på el till Skåne. Det här är ett kommersiellt projekt som kommer att bära sina egna kostnader och inte vara beroende av subventioner, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för utvecklingen av havsbaserad vind, OX2 Sverige.
 
Vindparkens höga kapacitet kräver anslutning till transmissionsnätet och Svenska Kraftnät har föreslagit anslutning till transmissionsnätets sydligaste punkt, mellan Hurva och Barsebäck.
 
– Vi planerar en markförlagd kabel för att minimera den visuella påverkan i slättlandskapet och har utrett flera möjliga ledningsgator mellan Ystad och Hurva. Vi kontaktar nu berörda markägare och myndigheter för samråd och dialog inför det fortsatta arbetet, säger Lise Toll, projektledare för Triton på OX2.