Återvinning av vindkraftsblad

Foto: Anette Wennberg

I arbetet med hållbarare återvinning av vindkraftsblad är två delar viktiga: teknik för cirkulär design av nästa generations blad och teknik för hållbart omhändertagande av de som används idag. Svensk Vindenergi kommenterar två händelser från den senaste månaden som berört båda dessa områden.

Vindkraftsvingar är tillverkade av ett material som i dagsläget är svårt att återvinna: härdplastkomposit. Samma typ av material används också i båtar och byggmaterial. Återvinningsutmaningen är därför en gemensam fråga för flera branscher.

Nobelpris i kemi ger välkommet tillägg i utvecklingen av biologiskt nedbrytbara vindkraftsblad

Årets Nobelpris i kemi gick till tre forskare för deras utveckling av den så kallade ”klickkemin”, en metod som bland annat gör det möjligt att skapa mer ändamålsenliga material. Enligt pristagaren Morten Meldal skulle denna metod kunna användas för framtagandet av biologiskt nedbrytbara vindkraftsblad.

– Det sker mycket forskning och framsteg inom återvinning av vindkraftsblad, med ett antal olika tekniker som ska underlätta i det arbetet. Några tillverkare har använt sig av en ny typ av resin, andra av laminerat trä, för att erbjuda alternativ till dagens härdplast, säger Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig på Svensk Vindenergi.

Riksrevisionen granskar hållbart omhändertagande av vindkraftsblad

Den första generationens vindkraftsparker är i slutet av sin livslängd och börjar närma sig avvecklingsfasen. Riksrevisionen (RiR) har meddelat att de går vidare med sin granskning av statens roll för hållbar hantering av uttjänta turbinblad från vindkraftverk. Svensk Vindenergi är positiva till initiativ för att skynda på utvecklingen mot ett mer hållbart omhändertagande av vindkraftsblad.

– Sakta, men säkert börjar det bli aktuellt för de äldsta verken i Sverige att monteras ner. Ägarna är måna om att göra detta så hållbart som möjligt, säger Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig på Svensk Vindenergi.

Många av de hela verk som monterats ner i Sverige har troligtvis sålts på en andrahandsmarknad för att fortsätta producera el från vindkraft i andra länder. Men eftersom bladen inte har en egen avfallskod enligt EU-regelverket kan man inte säkert spåra var de tar vägen. WindEurope, den europeiska vindkraftens branschorganisation, har därför uppmanat EU att revidera Avfallsdirektivet. Syftet är både att införa specifika avfallskoder, och att införa ett förbud mot deponi av uttjänta vindkraftsblad. Allt för att förbättra möjligheterna till återvinning.

Källa: Svensk vindenergi