Rekryteringsbehovet till vindkraftsektorn i norra Sverige är stort

Bild: ONE Nordic

När vindkraften i Sverige byggs ut och allt fler vindkraftparker behöver underhållas och servas ökar även behovet av ny kompetent arbetskraft. För att fler ska få upp ögonen för energibranschen och den kompetensbrist som råder har ONE Nordic tagit fram kampanjen ONE Nordic Challenge. I den tredje delen av kampanjen har man fokus på just vindkraft genom en tävling mellan två skoterförare som ska skarva en kabel på ett av Sveriges mest nordliga vindkraftverk.

ONE Nordics dotterbolag Lapplands Elnät är en av Sveriges ledande aktörer inom vindkraftsektorn. Både vad det gäller att elektrifiera vindkraftparker vid nybyggnation samt inom drift och underhåll av interna elnät i färdigställda vindkraftparker. Lapplands Elnät har varit med i byggt flertalet av Sveriges största vindkraftparker; till exempel Europas största landbaserade vindkraftpark Markbygden - som är belägen utanför Piteå.

- Riksdagen har slagit fast ett mål om 100% förnybar elproduktion till år 2040, vilket gör att vindkraftens betydelse kommer att öka markant under kommande 20-årsperiod. Vi har en spännande tid framför oss där vi är med och bygger det nya fossilfria energisamhället. Vindkraftaktörernas massiva investeringsprogram märks redan nu och det är många nybyggnations- samt underhållsupphandlingar ute på marknaden där vi är med och konkurrerar, säger Tomas Ölvebring, vd på Lapplands Elnät

Nu har Lapplands Elnät ett stort behov av både eldistributionselektriker och projektledare till sina vindkraftsprojekt i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Vindkraftcentrum.se* gör årligen en bedömning av rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker för kommande år. De menar att behovet av nya vindkrafttekniker kan vara uppemot ca 165 personer i genomsnitt årligen de närmaste tre åren.