Danska Energimyndigheten utfärdar etableringstillstånd för Aflandshage vindkraftspark

Bild: Colourbox

Nyligen beviljades den danska energimyndigheten ett etableringstillstånd för Aflandshage vindkraftspark.

 

Med tillståndet har den danska energimyndigheten beviljat HOFOR Vind A/S rätt att bygga elproduktionsanläggningen Aflandshage Wind Farm. Projektet omfattar installation av upp till 26 havsbaserade vindkraftverk på upp till 220 meters höjd. De havsbaserade vindkraftverken ligger cirka åtta kilometer utanför Stevns och cirka tio kilometer söder om Amager.

Ett omfattande samrådsarbete ligger bakom beslutet

Energimyndigheten har fattat beslutet på basis av HOFOR Vinds ansökan om etableringstillstånd från och med den 20 juni 2022 och har underrättats i enlighet med 25 § i lagen om främjande av förnybar energi. 

Under både perioden 9 november 2021 – 20 februari 2022 och under perioden 12 juli 2022 – 6 september 2022 genomförde det danska energiverket och Hvidovre kommun offentliga samråd om miljökonsekvensbeskrivningen och kompletterande professionella rapporter för Aflandshage vindkraftspark. Den danska energimyndigheten och Hvidovre kommun har utarbetat samrådsanteckningar där myndigheterna har beaktat svaren från båda samråden. Samrådsnoterna publiceras på den danska energimyndighetens webbplats.

Fakta om projektet

Projektet omfattar installation av 26 vindkraftverk till havs, som kommer att ligga i Öresund cirka åtta kilometer utanför Stevns och cirka tio kilometer söder om Amager. Det inkluderar också upprättandet av det interna ledningsnätet. Vindkraftverk på 9,5-11MW med en totalhöjd på upp till 220 meter kommer att installeras. Vindkraftsparken kommer att ha en total effekt på 247-286MW. Du kan läsa mer om projektet på den danska energimyndighetens webbplats.