Falck Renewables byter namn till Renantis

Efter förvärvet av Falck Renewables i februari 2022 byter företaget nu namn till Renantis. Foto: Falck Renewables

Efter förvärvet av Falck Renewables i februari 2022 byter företaget nu namn till Renantis.

Falck Renewables har idag tillkännagivit att man ändrar varumärkets namn till Renantis. Detta är början på ett nytt kapitel efter att företaget förvärvats av institutionella investerare med hjälp av J.P. Morgan Investment Management Inc., genom Green BidCo S.p.A. och den följande avnoteringen.

Renantis förnyade syfte

Att Falck Renewables förvandlas till Renantis skapar en ny identitet med ett tydligt syfte - ”Att skapa en bättre framtid för alla genom att omsorgsfullt förse folks vardagsliv med energi.” Renantis manifest understryker detta nya kapitels huvudsakliga mål och iakttar de viktiga pelare som varumärket är byggt på: omsorg, innovation, mångfald och effektivitet.

Ett nytt kapitel

Namnbytet var en process som gick nedifrån och upp och som både interna och externa intressenter var delaktiga i. Målet var att förena företagets grundläggande värderingar, som erkänns av alla, i varumärket.

Renantis presenterar sig självt med en ny visuell identitet, med färger och designer som är varma och naturnära. ”Renantis” är ett abstrakt ord som inspirerats av det latinska ordet ”renovare” som betyder ”förnya”, och logotypens design speglar gruppens inneboende värderingar, där hållbarhet är kärnvärderingen.

”Genom att förvandlas till Renantis kommer vi bygga vidare på arvet som Falck Renewables lämnat efter sig som en ledande aktör i den globala energiomställningen och förnya vårt engagemang för att skapa en bättre framtid för alla”, säger Toni Volpe, företagets vd. “Det nya varumärket Renantis införlivar vårt omsorgsfulla sätt att skapa en positiv inverkan på planeten. Detta är ett mål vi endast kan nå tillsammans, genom att samarbeta med våra kollegor, intressenter och klienter för att få till riktig, säker och meningsfull tillväxt.

bild
Toni Volpe, VD. Foto: Falck Renewables

Vi presenterar stolt vårt nya varumärke och vår nya identitet på Key Energy 2022. Denna mässa, som är ett av Italiens största evenemang för förnybar energi, utsåg oss till årets evenemangs ambassadör för energiomställning. Vi tar gladeligen på oss denna uppgift och tar med oss vår erfarenhet av ren energi och framtidsfokuserade förhållningssätt.”