Tokyo Universitet i samarbete med SeaTwirl

Foto: SeaTwirl

SeaTwirl meddelade i förra veckan att företaget har inlett ett samarbete med Tokyo Universitet där en forskargrupp under ledning av Associate Professor Shinichiro Hirabayashi på Department of Ocean Technology, Policy and Environment undersöker hur SeaTwirls teknik kan anpassas till japanska förhållanden.

Japans energimix domineras idag av fossila bränslen och med tätt befolkade öar vänder sig landet mot havet och flytande vind för att bidra till att möta framtidens förnybara energibehov. Allt som byggs måste dock tåla de tyfoner med vindstyrkor på 55 meter per sekund som ofta drabbar landet, vanligtvis mellan maj och oktober.

– Japan är en väldigt intressant och potentiellt stor marknad för SeaTwirl. Vi är mycket stolta över att samarbeta med en så väl ansedd institution som Tokyo Universitet för att anpassa vår teknik till de speciella krav som finns på den marknaden. Forskning är det första steget mot kommersialisering”, säger Peter Laurits, VD på SeaTwirl.

– Flytande havsbaserad vindkraftsproduktion kan bli en vanlig förnyelsebar energikälla i Japan inom en nära framtid. Vi förväntar oss att vertikalaxlade turbiner kan bli en möjlig lösning för vindturbiner på flytande strukturer”, säger Shinichiro Hirabayashi, Tokyo Universitet.