Svensk Vindenergi välkomnar Starkraft som ny medlem

Foto: PixaBay

Svensk Vindenergi välkomnar Statkraft Sverige AB som ny medlem. Statkraft är ett av Europas största kraftproducenter och ägs av norska staten.

Statkraft är en av Sveriges största producenter av förnybar energi, genom vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och energihandel. De bygger elbilsladdning genom sitt bolag MER och de planerar att satsa på vätgas-, vind-, sol-, och batteriprojekt. I Sverige äger och driver Statkraft fyra vindparker om totalt 547 MW.

 –Statkraft är en nyckelaktör på förnybartmarknaden. Deras uppdaterade strategi fokuserar på ökad utbyggnad av förnybar energi, vilket skapar goda förutsättningar för utveckling av nya vindkraftsprojekt, säger Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi.

Statkrafts globala ambition är att leverera 4 GW förnybar produktion årligen innan 2030.

 – Behovet av förnybar energi ökar med den gröna omställning som hela Europa skall göra. Vi har goda relationer med kunder genom energihandel och vill bidra med ny kraftproduktion i omställningen. Vi ser medlemskapet i Svensk Vindenergi som viktigt för att bidra till långsiktiga och tydliga spelregler för vindkraft både på land och till havs. Vi ser fram emot en god dialog och samarbete med Svensk Vindenergi , säger Jakob Norström, vd, Statkraft Sverige AB

Svensk Vindenergi har 143 medlemmar, mer än någonsin tidigare.