Försvaret: Vindkraft - var god vänta

Paul Kleiven: Nu pausar Försvarsmakten besked om ny vindkraft. Arkivbild.

Inga nya besked om vindkraft förrän tidigast i mars nästa år – Försvarsmakten pausar sina beslut om så kallade hinderremisser, skriver DI. Hinderremisser innebär att Försvarsmakten tidigt i processen ger ett preliminärt besked om sin inställning till vindkraftverkens inverkan på försvaret.

Men nu blir det alltså stopp för sådana preliminära besked fram till mars, vilket innebär att inga nya projekt kan gå vidare med sina ansökningar.

Orsaken, enligt Försvarsmakten, är att man just nu jobbar med ett antal regeringsuppdrag som syftar till att underlätta vindkraft till havs. Det kommer in många nya ansökningar om vindkraft både till havs och på land, och därför behöver Försvarsmakten prioritera.

Enligt Daniel Kulin, projektutvecklingschef för havsbaserad vindkraft på Cloudberry, så har Försvarsmaktens inställning mycket stor betydelse för det slutliga beslutet om kraftverken kan byggas.

Därför är deras tidiga ställningstagande genom hinderremisser oerhört betydelsefulla för om vi vindkraftsaktörer ska våga ta risken att gå vidare med formella tillståndsansökningar, säger han till DI.

Beskedet om stopp upprör nu vindkraftsbranschen. Att mitt under den pågående energikrisen stoppa beskeden är helt fel.

I ett läge när elproduktionen i Sverige behöver byggas ut snabbt och alla ropar efter kortade ledtider så gör Försvarsmakten så att alla nytillkomna vindkraftsansökningar försenas kraftigt. Vi vill varna för konsekvenserna och manar samtidigt både Försvarsmakten och regeringen att agera så att inte utbyggnaden försenas, säger Daniel Badman, vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi till DI.