Svensk Vindenergi välkomnar Marsh som ny medlem

Foto: Anette Wennberg

Marsh är en global riskkonsult och försäkringsförmedlare.

– Vi på Marsh är mycket glada att bli medlemmar i Svensk Vindenergi. Vi ser att Svensk Vindenergi är en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart och konkurrenskraftigt Sverige., säger Anders Orebrandt, Head of Renewable Energy Nordics, Marsh

 – Vi välkomnar Marsh som medlem. Marsh kommer kunna bidra med mycket bred kunskap inom risk och försäkring för våra medlemsföretag vilket även gynnar hela industrin, säger Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Marsh är en global riskkonsult och försäkringsförmedlare med ca 45 000 kollegor över hela världen spridda i 130 länder. De hjälper sina kunder inom vindkraftssektorn att säkerställa att de är rätt försäkrade. Detta gör de genom att designa kostnadseffektiva försäkringsprogram och transferera risker till försäkringsmarknaden.

Svensk Vindenergi har 142 medlemmar, mer än någonsin tidigare.