Ingka Investments satsar på svenska havsbaserade vindkraftsprojekt

Ingka Investments köper 49 procent av aktierna i tre svenska utvecklingsprojekt för havsbaserad vindkraft av OX2. Väl i drift skulle de tre projekten tillsammans ha potential att producera upp till 38 TWh, vilket motsvarar mer än 25 procent av den el som förbrukades i Sverige under 2021. Foto: Ingka Investments

Ingka Investments, Ingka koncernens investeringsbolag, köper 49 procent av aktierna i tre svenska utvecklingsprojekt för havsbaserad vindkraft av OX2*. Projekten har potential att tillsammans nå en installerad kapacitet om 9 000 MW. Priset är 58 miljoner euro.

De tre vindkraftsprojekten är Galatea-Galene i havet utanför Halland, Triton i Östersjön utanför svenska sydkusten och Aurora mellan Öland och Gotland. Väl i drift skulle de tre projekten tillsammans ha potential att producera upp till 38 TWh, vilket motsvarar mer än 25 procent av den el som förbrukades i Sverige under 2021.

För Galatea-Galene och Triton har samtliga vindkraftsansökningar lämnats in, medan Aurora är i en tidig fas där två av tre vindkraftsansökningar lämnats in. Förutsättningarna för havsbaserad vindkraft inom de tre projektområdena är gynnsamma tack vare starka och stabila vindar, relativt grunt vatten och närhet till elnätet på land.

- Tack vare detta samarbete med OX2 tar vi ytterligare ett kliv mot att minska vårt klimatfotavtryck inte bara i vår egen verksamhet utan i hela i vår värdekedja. De tre utvecklingsprojekten är ett led i vår ambition att öka våra globala investeringar i förnybar energi från dagens dryga 3 miljarder euro till 6,5 miljarder euro till år 2030, säger Peter van der Poel, VD för Ingka Investments.

Vi lever i ett kritiskt decennium för klimatet, och därför har Ingka Investments förbundit sig att öka sina investeringar i förnybar energi till 6,5 miljarder euro som ett nästa steg mot att uppnå målet om 100 procent förnybar energi i hela värdekedjan. Sedan 2009 har Ingka investerat över 3 miljarder euro i projekt för förnybar energi inom vind- och solenergi, vilket gjort det möjligt för koncernen att idag producera mer förnybar energi än vad som förbrukas i verksamheten globalt. Målet är att producera 15 TWh och bidra till minskningen av koncernens klimatfotavtryck med 6 miljoner ton koldioxid – jämfört med verksamhetsåret 2016. Investeringar i havsbaserad vindkraft kan kraftigt bidra till Ingka koncernens ambition att minska sitt klimatfotavtryck. Detta är den andra investeringen i havsbaserad vindkraft för Ingka Investments del.

- Vi har sett ett stort intresse från marknaden för vår målsättning att introducera storskalig havsbaserad vindkraft i det svenska elsystemet. Jag är glad och stolt över att vi nu har tecknat avtal med Ingka Investments. Vår gemensamma historia med 10 vind- och solprojekt gör mig övertygad om att det kommer att bli ett framgångsrikt samarbete. När vindparkerna väl har etablerats kommer projekten att skapa långsiktiga jobb- och affärsmöjligheter både lokalt och regionalt i takt med att tillgången till el ökar, säger Paul Stormoen, VD, OX2 AB.  

Ingka Investments samarbete med OX2 startade 2010. Sedan dess har Ingka Investments köpt 10 projekt från OX2 i Sverige, Litauen, Finland och Polen.

Ingka koncernen äger 575 vindkraftverk i 17 länder, 20 solelparker och 935 000 solpaneler på taken till IKEAs varuhus och lager. Ingka har en installerad kapacitet av förnybar energi om mer än 2,3 GW, vilket motsvarar årsförbrukningen för mer än 1,25 miljoner europeiska hushåll.

Ingka koncernen är den största franchisetagaren inom IKEA och driver varuhus på 32 marknader. Sverige är en av dessa marknader.   

*Transaktionen är föremål för sedvanlig konkurrensprövning och förväntas slutföras inom två månader.