S presenterar plan för mer el

Pontus Lundahl/TT: Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) och finansminister Mikael Damberg (S) presenterar sin "generalplan" för elproduktionen.

Sverige behöver mer billig el så snabbt det går. Vi vill kraftigt öka elproduktionen för att få ner elpriserna för vanligt folk, men också klara klimatet och skapa jobb, säger Damberg (S) på en pressträff tillsammans med energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Planen, som de också presenterar i en artikel på DN Debatt, innehåller tio punkter. Flera av partiets ambitioner är kända sedan tidigare. Några nya konkreta förslag på satsningar eller nya tidssatta mål nämns inte i artikeln.

Det här ska ske så snabbt det bara går. Det är det uppdraget som Svenska kraftnät har fått och de ska presentera sin modell absolut senast i mitten på november, säger Mikael Damberg (S) till TT efter pressträffen.

S vill samtidigt kraftigt bygga ut den havsbaserade vindkraften. Partiet pekar på att Sverige förbrukar 140TWh el per år och på att det finns ansökningar om att få bygga havsbaserad vindkraft motsvarande 350 TWh.

Vi vill dubblera den kapacitet som finns i dag i våra nät och den mängden energi kommer till stor del att komma från el eller elektrifierade bränslen. Vi ser en stor potential i kärnkraft men det är inte den snabbaste vägen dit, sol och vind är det, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Kärnkraft del av energimix

När det gäller kärnkraften menar de två ministrarna att den är en viktig del av svensk energimix. Då ska förutsättningarna för att få ut bra effekt av dagens och framtidens kärnkraft vara goda, anser de.

S vill se över vilka åtgärder som behövs för att Sverige ska kunna utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft.

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och den kommer att vara det lång tid framöver. Kärnkraften i Sverige ska värnas. Vi socialdemokrater är teknikoptimistiska och vill få till en öppna upp för samtal med alla partier, säger Mikael Damberg.

"Mest gammal skåpmat"

Moderaterna har tidigare lagt fram en "färdplan" för ny kärnkraft, där det bland annat föreslås att staten ska ge gröna kreditgarantier för ny kärnkraft och att planerbara energislag som kärnkraft och vattenkraft ska få ersättning för att de bidrar med stabilitet i energisystemet.

Efter pressträffen är partiet kritisk till att Socialdemokraterna inte kan presentera några konkreta, nya punkter.

Det var mest gammal skåpmat. Men det man kan konstatera är att S inte kan presentera en åsikt utan det enda man öppnar upp för är att hålla samtal, alltså hänskjuta frågan till efter valet. Vi behöver inte ha fler diskussioner om detta. Det är färdigsnackat och vi behöver verkstad och S är välkomna att ansluta sig till den linjen vi lagt fram, säger Carl-Oskar Bohlin (M), energipolitiska talesperson för partiet.

"Liknar en krigsekonomi"

Förutom att få till en ny bred energiöverenskommelse mellan riksdagens partier vill Socialdemokraterna med sin "generalplan" också se ett särskilt stöd för storskalig produktion av biodrivmedel, samt krav på att installera fler solceller på offentliga och kommersiella byggnader. Partiet lovar också att satsa på svensk produktion av vätgas och att en nationell plan för vätgasinfrastruktur ska tas fram.

En annan punkt i "generalplanen" är att korta tillståndsprocesserna för att fördubbla takten i utbyggnaden av elnätet, samt att se över indelning av elprisområden.

Vidare framhåller Damberg vikten av sammanhållning i EU för att stå emot det han kallar för Rysslands energikrig.

Vi befinner oss i något som närmast liknar en krigsekonomi. Vi måste hålla ihop för att bryta energiberoendet som Europa har från såväl Putin som oljeshejkerna, säger han.