Sweco deltar i etableringen av en av världens första energiöar

Bild: Sweco

Sweco har valts att bistå den danska Energistyrelsen med teknisk rådgivning kring landets planerade bygge av en energiö i Nordsjön, som också blir en av världens första av sitt slag. Avtalet som sträcker sig över en nioårsperiod har ett värde av 500 miljoner kronor med ett tak på 830 miljoner kronor.

Energistyrelsens målsättning för den planerade energiön är att säkerställa att Danmark på bästa sätt kan nyttja sina vindresurser ute till havs och samtidigt bli en föregångare för den gröna omställningen globalt.

-  Energiomställningen till ett är en av vår tids största och viktigaste utmaningar som skapar och kommer fortsätta att skapa ett ökat investeringsbehov inom många av Swecos kärn­segment. Vi är mycket glada att för att få vara med och bidra till denna omställning som en prioriterad partner för Energistyrelsen, säger Åsa Bergman VD för Sweco. 

Swecos stöd till bygget av energiön i Nordsjön kommer bland annat att omfatta konceptframställning, förberedelser av förfrågningsunderlag, granskning av tekniska lösningar och offerter, utvärdering av anbud samt tillsyn och kvalitetsgranskning under konstruktions- och överföringsfasen.

Swecos arbete kommer att involvera 11 olika expertområden och närmare 200 medarbetare från sex olika länder.