Ei - Svenska kraftnät måste ansluta Vattenfalls ledning

Foto: PixaBay

Vattenfall Eldistribution AB blev nekad att ansluta sin ledning direkt till Svenska kraftnäts stamnät i Norrbotten, medan Hällberget Vindkraft Elnät AB fick sin ansökan godkänd. Det ledde till att Vattenfall ansökte om prövning. Energimarknadsinspektionen (Ei) har i ärendet beslutat att Vattenfall också har rätt att ansluta till stamnätet.

Två vindkraftparker vill ansluta sin produktion till Svenska kraftnäts (Svk:s) stamnät i Norrbottens län. Den ena heter Hällberget och ska anslutas av Hällberget Vindkraft Elnät AB. Den andra vindkraftparken Granlandet vill Vattenfall ansluta. Skälet till Svk:s beslut att enbart ansluta Hällberget direkt till stamnätet är att de var först med sin ansökan. Svk anser att driftsäkerheten kan påverkas negativt om flera ledningar ansluts direkt till stamnätet.

Bakgrund till beslutet

Svenska kraftnät kräver 500 megawatt installerad elproduktion för att erbjuda ett nytt anslutningsfack. Vattenfall har begärt att ansluta 550 megawatt vindkraftproduktion och Hällberget har begärt 500 megawatt. Det är vanligt att vindkraftparker i slutändan inte når upp till den produktion de angett från början, men Ei anser att Svenska kraftnät i det här fallet inte har visat hur sannolikt det är. Svenska kraftnät har inte heller visat hur stor risken är för negativ påverkan på driftsäkerheten. Ei har därför beslutat att Svenska kraftnäts skäl att neka Vattenfall en egen anslutning inte är tillräckliga.

Källa: Energimarknadsinspektionen