Vattenfall satsar på två havsbaserade vindkraftsprojekt utanför Göteborg

Helene Biström, chef för affärsområde Wind på Vattenfall. Foto: Vattenfall

Vattenfall köper majoritetsandelen i två havsbaserade vindkraftsprojekt utanför Göteborgs kust av vindkraftsbolaget Zephyr. Fullt utvecklade väntas projekten producera 10,5 TWh fossilfri el årligen.

De två vindkraftsprojekten – Vidar och Poseidon – ligger mellan 25 och 27 kilometer utanför västkusten, norr om Göteborg. Vattenfalls ägarandel uppgår efter förvärvet till 85 procent. Projekten är i ett tidigt stadium och tillsammans med Zephyr kommer Vattenfall att utveckla dem vidare och söka nödvändiga etableringtillstånd. Vidar och Poseidon – som främst kommer att bestå av flytande vindkraftverk - väntas ha en sammanlagd effekt om 2,8 GW samt en årsproduktion om 10,5 TWh.

-Vattenfall vill möjliggöra ett fossilfritt liv och stödja industri såväl som samhälle på den svenska västkusten med mer förnybar energi. Det här är ett viktigt steg mot det målet. Dessa två projekt kommer att tillföra betydande volymer av kostnadseffektiv fossilfri el i ett område med hög efterfrågan. De kommer också att stödja vår utveckling av den viktiga flytande tekniken som förväntas minska vindparkernas miljöpåverkan samt möjliggöra energiproduktion på platser längre bort från land, säger Helene Biström, chef för affärsområde Wind på Vattenfall.

-Zephyr är mycket nöjda över att nu tillsammans med Vattenfall kunna fortskrida med utvecklingen av projekten Poseidon och Vidar. Det är angeläget att säkerställa att ny elproduktion kan realiseras i södra Sverige, både för klimatet och för vårt samhälle som står inför en kraftigt ökande elförbrukning. Poseidon och Vidar har som storskaliga havsbaserade vindkraftprojekt goda förutsättningar att kunna bidra till detta på ett betydande sätt, säger Martin Pettersen, vd på Zephyr Renewable.