Vindkraften tappar i opinionen

Jonas Ekströmer/TT: Mindre populära. Arkivbild.

För första gången är det fler svenskar som är emot, än för, vindkraft i närheten av sin bostad.

Vindkraften är generellt en populär energikälla bland svenskarna. Enligt den senaste nationella undersökningen vill 58 procent av svenskarna satsa mer på vindkraft än i dag, och 21 vill satsa ungefär lika mycket som idag. 13 procent vill satsa mindre eller helt avstå. Bara sol- och vattenkraft är populärare.

Men jämfört med nivåerna för cirka 10 respektive 20 år sedan har vindkraften tappat i popularitet. Och i de senaste undersökningarna, från 2020 och 2021, syns tydligt negativa rörelser i opinionen.

Enligt SOM-institutet, som står bakom studien, har inget annat energislag i undersökningen i modern tid haft ett större tapp i opinionsstöd än vad vindkraften har just nu.

"Det handlar nog inte i första hand om att synen på vindkraft i sig blivit markant mer negativ, utan snarare att man anser att det har byggts tillräckligt redan", skriver Erik Jönsson, biträdande forskare vid Statsvetenskapliga institutionen i en kommentar.

Enligt Energimyndigheten fanns hösten 2021 4 754 vindkraftverk i Sverige och ökningen har varit stor senaste åren.