Aldermyrbergets vindkraftspark invigd

Foto: wpd Scandinavia AB

Nu har Aldermyrbergets vindkraftspark invigds under pompa och ståt. Drygt 230 personer ville vara med och fira, lära sig mer om vindkraft och se vindkraftsparken på nära håll. Solen sken, barnen skrattade och intresset för vindkraft var enormt. Några lyckliga vinnare fick åka upp i vindkraftsverk, Sveriges högsta.

Sverige har mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 vilket innebär att elproduktionen i runda tal måste fördubblas. För att nå målet och täcka de ökande behoven av el till 2040 krävs en utbyggnad av förnybar elproduktion om ca 100 TWh i årlig energivolym enligt Energimyndigheten.

- Vindkraft har en viktig roll i omställningen till en helt förnybar energiproduktion. De 17 vindkraftverken på Aldermyrberget förväntas producera 270 GWh vilket motsvarar årsförbrukningen för 54 000 hushåll, säger Johanna Bohn, vd på wpd Scandinavia.”

bild
Foto: wpd Scandinavia AB

wpd har som mål att en vindkraftsetablering ska ge mervärden till området där vindkraftsparker uppförs. Syftet är att bygden där vindkraftverken uppförs ska få ta del av det värde vindkraften skapar. De olika byarna i närområdet runt Aldermyrberget har startat en ekonomisk förening, Storvind, som samordnar satsningar i området. Vindkraftsparken avsätter nästan 250 000 kronor per år i bygdemedel. Totalt kommer det generera drygt 7 miljoner kronor under 30 års driftstid.

- Vi har känt ett starkt lokalt stöd under hela processen, både av kommunen och de närboende. Det visar inte minst den enorma anslutningen till dagens invigning då drygt 230 barn och vuxna ville vara med och fira med oss, väldigt roligt, avslutar Johanna Bohn.

Fakta: Aldermyrbergets vindkraftspark ligger i Skellefteå kommun och har en beräknad årsproduktion om 270 GWh. Varje år kommer de 17 vindkraftverken att generera ren, förnybar el till cirka 54 000 hushåll. Vindkraftverken på 4,2 MW har en totalhöjd på 230 meter vilket är Sveriges idag högsta vindkraftverk.