Svensk Vindenergi välkomnar norska Vårgrønn som medlem

Foto: Nicholas Doherty/Unsplash

Norska Vårgrønn vill som medlem i Svensk Vindenergi bidra till att förverkliga Sveriges ambitioner för havsbaserad vindkraft och söker nu projekt.

– Den svenska marknaden är väldigt intressant för Vårgrønn. Mycket händer efter att regeringen satte upp nya mål för den havsbaserade vindkraften i februari. Vårgrønn hoppas kunna bidra till att förverkliga ambitionerna, säger Olav Hetland, vd på Vårgrønn.

– Vi välkomnar Vårgrønn som medlem och ser fram emot att ta del av företagets expertis inom havsbaserad vindkraft. Medlemskapet blir värdefullt för vår branschorganisation och det är positivt att företaget, med sin erfarenhet av offshore och finans, vill investera på den svenska marknaden, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Regeringen har pekat ut områden till havs som där det ska produceras 30 terawattimmar (TWh) havsbaserad vindkraft, och på sikt är målet att möjliggöra totalt 120 TWh.

– Vårgrønn kommer att utveckla havsbaserad vindkraft i Norden och Baltikum, utöver vårt engagemang i Norge. Det är därför naturligt för oss att delta i diskussionerna om att realisera stora mängder havsbaserad vindkraft i Sverige, och vi ser medlemskapet i Svensk Vindenergi som ett bra sätt att hålla oss uppdaterade om utvecklingen inom svensk havsbaserad vindkraft, säger Olav Hetland.