Vindkraftparken Trädet invigd

Vindkraftparken Trädet. Foto: Jann Lipka

Uppslutningen var mycket stor när Sveriges vindkraftkooperativ, SVEF, invigde föreningens hittills största vindpark, Vindpark Trädet, i Ulricehamn. Vädret var det bästa för en vindkraftsinvigning - inte sol men vind. Invigningstalare var Hans Kreisel, Nordion, Cecilia Dalman Eek, Svensk Vindkraft. Carl Thylén, Enercon, Niclas Malmberg, SVEF och Kristian Schönborg, Schönborg Vind. Invigningen avslutades med utdelning av bygdepeng till hembygdsföreningen.

- Ibland är timingen den allra bästa, när vi började projektera för Trädet var elpriset lågt, just när vindparken började leverera el sköt elpriset i höjden, säger Olivia Andrén, marknadsansvarig och vice ordförande i SVEF.

bild
Foto: SVEF 

De tre vindkraftverken i Vindpark Trädet utgör tillsammans SVEF:s största projekt hittills med 3 stycken Enercon E-138 à 3,5 MW vilket ger en maxeffekt på 10,5 MW.

Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening (SVEF) driver varumärket Evig El och erbjuder andelar i soloch vindkraft. Föreningen har 20 års erfarenhet med en aktiv, kompetent och engagerad styrelse som reinvesterar, utvecklar, driver och förvaltar föreningens maskinpark och medlemsintressen.