Ålandsbanken Fondbolag och OX2 utökar samarbetet kring havsbaserad vindkraft

Foto: Nicholas Doherty/unsplash

OX2 (publ) och Ålandsbanken Fondbolag Ab har förlängt och fördjupat befintligt samarbetsavtal som ingicks i november 2021. Det kompletterande avtalet avser utveckling av ytterligare ett havsbaserat vindkraftsprojekt som blir beläget norr om Åland och går under namnet Noatun Nord.

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag inledde i november 2021 ett samarbete avseende storskalig havsbaserad vindkraft söder om Åland. Nu utökas samarbetet med ytterligare ett havsbaserat vindkraftsprojekt, denna gång norr om Åland.
 
Projekten kommer att bedrivas enligt tidigare modell, via samägt bolag där OX2 är utvecklare fram till färdigställt projekt och Ålandsbanken Fondbolag är en långsiktig delägare via en fond som samtidigt ger allmänheten en möjlighet att investera i projekten. Projekten kommer hädanefter benämnas Noatun Nord och Noatun Syd. En förutsättning för att genomföra projekten enligt plan är att nödvändiga tillstånd erhålls av Ålands landskapsregering och andra relevanta myndigheter.
 
Projekt Noatun Nord är i en tidig projektfas och beräknas färdigställt bestå av ytterligare cirka 360 vindkraftverk som ger 20 TWh per år vilket motsvarar årlig elförbrukning för omkring 4 miljoner hushåll. Både Noatun Nord och Noatun Syd omfattar var för sig en havsbaserad vindkraftspark inom den åländska havsplanens definierade områden för vindkraft samt nätlösningar för distribution av el till Åland, Sverige, Finland och Estland. Om både Noatun Syd och Noatun Nord kan förverkligas fullt ut innebär det en möjlighet som kan ge 40 TWh per år vilket motsvarar en årlig elförbrukning för 8 miljoner hushåll.
 
– Vi ser fram emot det utökade samarbetet med Ålandsbanken Fondbolag och ytterligare havsbaserad vindkraft. Noatunprojekten är viktiga steg för att skapa och göra Åland till den ledande gröna energihubben i Norden. Projekten är tillsammans med ytterligare projekt vi har i kikaren viktiga verktyg för att hålla ett fortsatt högt tempo i den gröna omställningen och utvecklingen av det åländska näringslivet säger Anders Wiklund, Country Manager Åland.

– Genom fonden kan investerare delta i den pågående omställningen till grön förnybar energi och dra nytta av den långsiktiga avkastningen från storskalig havsbaserad vindkraft, säger Tom Pettersson, vd, Ålandsbanken Fondbolag Ab.