Ökad installationstakt av vindkraft

Bild; Pixabay

I Sverige installerades 136 fler vindkraftverk under 2021 jämfört med året innan, vilket innebär att installationstakten har ökat. Vid slutet av 2021 fanns det totalt 4 754 vindkraftverk som bidrog till cirka 16 procent av Sveriges elproduktion. Det visar ny officiell statistik från Energimyndigheten.

Under 2020 installerades 320 vindkraftverk med en effekt på 1,4 GW, och under 2021 installerades 456 vindkraftverk med en total installerad effekt på 2,0 GW.

Den totala installerade effekten vid slutet av 2021 på 12,1 GW genererade cirka en fjärdedel av Sverige totala elanvändning.

Antal vindkraftverk, installerad effekt och elproduktion per år 

bild
Bildkälla: Energimyndigheten

Piteå kommun har störst installerad effekt

Piteå var den kommun som hade störst installerad effekt på 1 113 MW, vilket är nästan 9 procent av den totala effekten för Sverige. Örnsköldsvik var den kommun som installerade flest vindkraftverk under 2021 på totalt 328 MW.

Avesta, Alvesta och Habo, som saknade vindkraft under 2020, har installerat 116, 94 respektive 43 MW under 2021.

Bland länen är det Västernorrlands som har störst elproduktion från vindkraft. De producerade 3 993 GWh vilket är 15 procent av Sveriges totala vindkraftsproduktion under 2021.

Samlad installerad effekt vid slutet av året (MW)

bild
Källa: Energimyndigheten

Mest elproduktion från elområde 2

Störst elproduktion från vindkraft har elområde 2. Där producerades 10 613 GWh el under 2021. Det motsvarar 39 procent av den totala elproduktionen från vindkraft i Sverige.

Andel elproduktion per elområde

bild
Källa: Energimyndigheten