Arise ska förvalta fyra vindkraftparker i Finland åt BlackRock

Bild: Pixabay

Arise AB (publ) (”Arise”) har ingått avtal med BlackRock om förvaltning av fyra vindkraftparker i Finland med en total installerad effekt om nära 200 MW. Utöver dessa fyra vindkraftparker, som är under byggnation, förvaltar Arise redan en av BlackRocks driftsatta vindparker i Finland och det totala uppdraget omfattar numera 219 MW.