Vindkraftverk i fokus när Khashayar Farmanbar besöker Blekinge

Foto: Waldemar Brandt/Unsplash

Energi- och digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar är i Blekinge för att bland annat besöka företag bakom projekterade vindkraftparker längs Blekinges kust.

Energiminister Khashayar Farmanbar kommer idag att besöka företaget Blekinge Offshore som projekterar för en vindkraftpark i Hanöbukten.

Khashayar Farmanbar besöker även och företaget Njordr som planerar för en vindkraftpark ca 48 km söder om Torshamns udde, Blekinges sydligaste udde. Denna park kommer bestå av 240 kraftverk som levererar upp till 14 TWh per år.

Under dagen kommer energi- och digitaliseringsministern även att tillsammans med företagsnätverket Företagarna i Karlshamn, som företräder 60 000 företagare via 250 föreningar, prata om energiförsörjning i regionen och i Sverige i stort.