OX2 inleder arbetet kring det storskaliga vindkraftsprojektet Pleione

Foto: Shaun Dakin/Unsplash

OX2 inleder det havsbaserade vindparksprojektet Pleione,  projektet är i tidig fas och planeras öster om Gotland. Pleione beräknas färdigställt bidra med 3 GW.

Vindparken Pleione planeras ligga cirka 30 km öster om Gotland. I ett första steg har tillstånd sökts för undersökning av havsbotten. Undersökningen syftar till att beräkna och optimera vindpark och kablar med hänsyn till geologiska, biologiska och arkeologiska förutsättningar. Förutsatt att alla tillstånd erhålles kan vindparken stå färdig 2031 och beräknas kunna förse motsvarande 3,9 miljoner hushåll med förnyelsebar energi.
 
– En färdigställd havsbaserad vindpark kommer ge förnybar el för hushåll, industri och näringsliv samtidigt som det skapar arbetstillfällen och infrastruktur. Det är ett storskaligt havsbaserat projekt som bidrar till att Sverige når de högt uppsatta miljömålen, säger Hillevi Priscar, landschef för OX2 Sverige.
 
Samrådsfasen planeras inledas under tredje kvartalet 2022 där myndigheter och allmänheten bjuds in för att få information, lämna synpunkter och föra dialog.