Allt fler kommunala säger nej till ny vindkraft

Foto: Abby Anaday/Unsplash

Kommunerna säger allt oftare nej till vindkraft. Under 2021 stoppade kommunerna 78 procent av de ansökta vindkraftverken på land, visar en ny rapport. Avslagen äventyrar industrins elektrifiering, tillväxt och klimatomställning.

– Efterfrågan på el ökar kraftigt till följd av industrins klimatomställning. Det görs stora investeringar i bland annat produktion av fossilfritt stål, vätgas och batterier. Sverige kan bli världsledande på de nya marknaderna, och nyindustrialiseringen innebär lokal tillväxt från norr till söder. Att satsningarna förverkligas är avgörande både för industrins konkurrenskraft och för möjligheterna att nå Sveriges klimatmål, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

– Bara vindkraften kan byggas ut så snabbt, i så stor skala och till så låga priser som industrin efterfrågar. Därför är det allvarligt att kommunerna säger nej så ofta. Därtill visar det mycket allvarliga läget i omvärlden hur viktigt det är med en trygg och inhemsk elproduktion.

Nära 8 av 10 vindkraftverk får nej

Sammanställningen över kommunernas ställningstagande kring vindkraft har gjorts av Westander Klimat och Energi. Sammanställningen visar att av 42 aktuella landbaserade vindkraftsprojekt drabbades 32 av det kommunala vetot under 2021. 76 procent av projekten och 78 procent av de 668 aktuella verken stoppades. Det är en kraftig ökning jämfört med föregående år, 2020, då cirka 38 procent av verken stoppades.

Om de 736 verk som stoppats under 2020 och 2021 istället hade tillstyrkts av kommunerna, och om cirka 60 procent av dem därefter fått miljötillstånd (vilket är genomsnittet) hade de tillsammans kunnat ge cirka 9 terawattimmar, TWh, el per år. Det motsvarar dagens elanvändning i Norrbottens län.

Sveriges kommuner har genom tidigare positiva beslut bidragit till de senaste årens starka vindkraftutbyggnad. För att uppmuntra att kommunerna fortsätter att aktivt bidra i klimat- och energiomställningen behövs det statliga reformer, anser Svensk Vindenergi.

– Inom branschen jobbar vi för att ytterligare förbättra dialogen med lokalsamhället och tydliggöra vindkraftens betydelse. Samtidigt är det brådskande att politiken nationellt genomför reformer som ger incitament till kommuner att bidra till elproduktion och gör vindkraftsprövningen mer rättssäker, säger Daniel Badman.

Källa: Svensk vindenergi