ABB:s teknik ska säkerställa elnätets stabilitet på Färöarna

Foto: ABB

ABB samarbetar med SEV, Färöarnas största elproducent och distributör, för att leverera innovativ teknik med synkronkompensatorerna (SC) som kommer att stabilisera elnätet i takt med att förnybar produktion ersätter fossileldade anläggningar. Den första SC-enheten håller för närvarande på att tas i drift på ön Suðuroy. SEV har nu lagt en order på en liknande enhet som ska placeras på Sund på Streymoy, Färöarnas största och mest befolkade ö.

SEV har ett ambitiöst mål att de isolerade Färöarna i Nordatlanten ska bli världens grönaste ögrupp. År 2030 ska den generera 100 procent grön el från vattenkraft, sol- och vindkraft och eventuellt tidvattenströmmar. Förutom att det är ett viktigt klimatförändringsinitiativ kommer detta att ge ekonomiska fördelar eftersom Färöarna inte längre kommer att vara beroende av dyr import av fossila bränslen.

Att stänga av det befintliga dieseldrivna kraftverket skulle kunna påverka stabiliteten i SEV:s nät då masströgheten som hjälper till att hålla systemet i balans till stor del försvinner. En särskild utmaning är att det inte finns någon kraftöverföring som förbinder Färöarna med grannländerna, så dess nät inte kan använda extern support.

För att hantera denna utmaning samarbetar ABB med SEV för att leverera innovativ teknik i form av synkronkompensatorer. En synkronkompensator är en roterande elektrisk maskin som tillhandahåller viktiga systemtjänster för att stärka ett kraftsystem och hålla det stabilt när både belastningar och produktionen av förnybar energi förändras. Dessa tjänster omfattar masströghet, kortslutningsbidrag och reaktiv effekt för spänningsreglering.

"Vi vill utnyttja våra naturliga hållbara energiresurser så att vi kan sluta använda olja", säger Magnus Rasmussen, Färöarnas minister för miljö, industri och handel. "Detta kommer att göra det möjligt för oss att framtidssäkra vår energiförsörjning både på land och till havs."

"Det finns ett växande behov av att nätverken stöds av decentraliserade lösningar som säkerställer nätstabilitet och motståndskraft. Synkronkompensatorer kan spela en viktig roll för att stärka svaga nät, särskilt i avlägsna områden", säger Heikki Vepsäläinen, chef för ABB:s division Large Motors & Generators. "Vi förväntar oss att nätoperatörer över hela världen kommer att införa synkronkompensatorer i allt större utsträckning i takt med att det brådskande arbetet med att minska klimatpåverkan från elproduktionen fortsätter att ta fart."

Den första synkronkompensator-installationen finns i Porkeri vindkraftpark på 8 megavoltampere (MVA) på Suðuroy, en isolerad ö i södra delen av skärgården. Denna enhet, som tillverkats av ABB i Västerås, är för närvarande under igångkörning och kommer att vara fullt fungerande under första halvåret 2022. Tillsammans med energilagring i form av batterier kan synkronkompensatorn göra det möjligt att täcka 100 procent av öns efterfrågan med vindkraft vid tider med goda vindförhållanden.

Den andra synkronkompensatorn kommer att installeras i Sund, nära Tórshavn, den färöiska huvudstaden på ön Streymoy. Den är planerad att vara i drift 2023.

  •  Ambitionen att stänga all fossil elgenerering senast 2030 kommer att minska den tillgängliga masströgheten som är avgörande för nätets stabilitet.
  • ABB:s synkronkompensatorer kommer att tillhandahålla rotationsenergi för att hålla nätet i balans.
  • Den första enheten håller på att tas i drift på ön Suðuroy och en andra har nu beställts för de sammanlänkade huvudöarna.