Storinvesteringar i det nordiska kraftsystemet planeras

Foto: Karsten Würth

De nordiska systemoperatörerna planerar att tillsammans investera mer än 25 miljarder euro under det kommande decenniet. Syftet är att möjliggöra den pågående elektrifieringen samt integrera nya förnybara produktionsanläggningar, i synnerhet vindkraft, både på land och till havs.

Detta framgår av rapporten Solutions for a green Nordic energy system – Strategies to meet the climate challenge, som systemoperatörerna i Danmark, Finland Norge och Sverige står bakom.

Målet för strategin är ett gemensamt nordiskt elsystem som både är konkurrenskraftigt och klimatneutralt.

Solutions report 2022 (på engelska) finns att läsa HÄR!

Källa: Svenska kraftnät