Elpriset fortsätter nedåt

Foto: Bixia

Både januari och februari har dominerats av lågtryck, med temperaturer över det normala och mycket blåst. Det gör att elpriset fallit kraftigt från de riktigt höga nivåerna under december. Priset de senaste veckorna har legat på ett snitt runt 85 öre per kWh, jämfört med 1 krona i januari och 1,50 i december. Den främsta anledningen är den milda vintern och att det blåst mycket samt att vi driftsatt mer vindkraft som pressar ner priset, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

– Det har blåst mer än normalt för årstiden samtidigt som vi kan se effekten av att det installerats många nya vindkraftverk under sista kvartalet 2021. Under de senaste veckorna har vindkraften stått för 23 procent av den nordiska elproduktionen medan kärnkraften stått för 16 procent, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Under sista kvartalet 2021 installerades totalt 1090 MW ny vindkraft och totalt under innevarande år räknar man med att ytterligare omkring 2000 MW tas i drift. Elproduktionen från vindkraft beräknas öka med närmare 30 procent under 2022.

– När det blåser mycket, som det gjort de senaste veckorna, samtidigt som temperaturerna är relativt höga med lägre elanvändning som följd, håller vattenkraftsproducenterna igen på produktionen för att inte dumpa priserna, förklarar Johan Sigvardsson.

Den milda vintern har medfört att elanvändningen varit måttlig. När efterfrågan är förhållandevis låg och utbudet har ökat flyttas priskrysset naturligt nedåt. Hittills i februari har spotpriset i elområde 3 och 4 varit 76 öre per kWh, att jämföra med drygt 1,80 kronor per kWh i december. 

Dyrare i södra landet under kommande vecka
Från lördag och en dryg vecka framåt kommer Oskarshamn 3 att vara ur drift för att åtgärda den bränsleskada som upptäcktes i höstas.

– Det leder till minskad kärnkraftsproduktion men även till att Svenska Kraftnät minskar överföringskapaciteten för att säkerställa driftsäkerheten. Det innebär att främst elområde 4 men också elområde 3 kommer få större påverkan av den europeiska prisbilden med ökad sannolikhet för högre elpriser under kommande vecka, säger Johan Sigvardsson.