Eltel bygger kraftledning för en vindkraftspark i västra Finland

Foto: Eltel

Eltel Finland har tecknat ett avtal med VALOREM, en grön energioperatör, om att bygga en 110 kV kraftledning för en vindkraftspark i västra Finland. Kontraktet är värt cirka 15 miljoner euro.

Eltels uppdrag omfattar totalentreprenad av en 40 km 110 kV kraftledning för att ansluta vindkraftparkerna Kalistanneva och Matkussaari till det finska stamnätet. För att öka överföringskapaciteten är ledningen konstruerad som en dubbelkretsledning, där båda kraftledningarna går i samma mast.

Projektet startar omedelbart och beräknas vara klart i slutet av första kvartalet 2024.