Elministern vill ta ledartröjan

Johan Jeppsson/TT: Energiminister Khashayar Farmanbar (S). Arkivbild.

Regeringens elektrifieringsstrategi innehåller 67 åtgärder inom fem övergripande områden på tre år, och presenteras av energiminister Khashayar Farmanbar (S) på en pressträff.

Vi ska nu genomföra vår tids största elektrifiering, säger han.

Men särskilt konkret är inte strategin. Det handlar mer om att peka ut riktningen och ge myndigheter i uppdrag att ta fram förslag på hur bland annat elnätet och laddningsinfrastrukturen kan byggas ut.

Det handlar om att röja hinder för utbyggnad av ny elproduktion och säkerställa att det finns leveranser av el, hela dygnet, hela året.

Men vi måste göra ännu mer. Vi måste vända på varje sten, säger Farmanbar.

Politiken måste ta ledartröjan över vilken riktning elmarknaden ska gå, enligt Farmanbar.

Då handlar det om vilka energislag som ska gälla, säger han.

Kärnkraften har en plats i svensk energiproduktion många år till, enligt ministern.

Huruvida nya kärnkraftverk ska komma på plats handlar om några är intresserade av att investera.