OX2 erhåller tillstånd för två havsbaserade vindparker i Bottenviken

Foto: Nicholas Doherty/Unsplash

OX2 har tagit viktiga steg mot att etablera havsbaserad vindkraft i Finland i och med erhållande av prospekteringstillstånd för två vindparker i Bottenviken nära den finska västra gränsen.  

De två vindparkerna, Halle och Laine, skulle tillsammans kunna omfatta 310 vindkraftverk, om genomförda, generera 23 TWh miljövänlig förnybar el. Finlands totala elproduktion 2020 uppgick till 67 Twh. Därtill har miljökonsekvensbeskrivningar inletts för de två vindparkerna, och preliminära samråd har hållits med myndigheter och intressenter för båda projekten. 

– Det här är ett avgörande steg framåt för havsbaserad vindkraft i Finland. Med prospekteringstillstånden kommer det att vara möjligt att bygga vindparker i Finland i den tidigare outnyttjade exklusiv ekonomiska zonen, säger Teemu Loikkanen, landschef OX2 Finland.  

Båda vindparkerna kommer att ingå i OX2:s projektutvecklingsportfölj i tidig fas. OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland är i ett uppstartsskede och elproduktionen förväntas starta i slutet av detta årtioende.  

- Jag är övertygad om att havsbaserad vindkraft kommer att spela en nyckelroll för Finlands ambitioner att öka andelen förnybar energi och påskynda Finlands pågående elektrifiering. Till exempel kommer produktionen av grön vätgas och elektrifieringen av industriella processer, datacenter eller batterianläggningar, att kräva en enorm mängd förnybar el, tillägger Teemu Loikkanen.