Vindkraften satte nytt produktionsrekord i december

Foto: Levan Badzgaradze/Unsplash

Den 16 december satte vindkraften nytt produktionsrekord: 0,2 terawattimmar, TWh, på ett dygn. Det motsvarar omkring 80 procent av den potentiella effekten från Sveriges cirka 4 500 vindkraftverk. Elpriserna sjönk i hela landet tack vare den höga vindkraftsproduktionen.

Även i södra Sverige, där priserna är som högst, kostade elen under dygnets billigaste timmar under 15 öre per kilowattimme på den nordiska elbörsen Nord Pool.

– Produktionsrekordet visar vilken nytta vindkraften tillför energisystemet och hela samhället. Det är viktigt att vindkraften nu fortsätter att byggas ut starkt. Dels för att möta det snabbt växande behovet av el inom inte minst industrin. Dels för att pressa elpriserna. Vindkraften behöver inga subventioner men svensk politik behöver arbeta för att ge vindkraften bästa möjliga investeringsklimat, säger Daniel Kulin, ansvarig för marknadsfrågor på Svensk Vindenergi.

Vindkraften tekniska utveckling går snabbt framåt

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt för vindkraften. Antalet vindkraftverk är åtta gånger fler i dag jämfört med för 20 år sedan, men årsproduktionen är hela 60 gånger större. Ett modernt vindkraftverk producerar el över 90 procent av årets timmar och produktionen är som störst på vintern när elen behövs som mest. Ny vindkraft levererar på årsbasis i snitt cirka 40 procent av sin effekt.

– Vindkraften levererar varje dag ungefär det som marknaden förväntar sig. Sverige har mycket goda förutsättningar för vindkraft. Vi har många bra vindlägen. Det blåser i princip alltid, även om det sällan gör det för fullt i hela landet samtidigt, säger Daniel Kulin.

Ytterligare fakta om produktionsrekord

Rekord på timme

2020 års rekord sattes den 21 november. Då producerade vindkraften 8 397 megawattimmar, MWh. Det motsvarade 84 procent av vindkraftens potentiella effekt.

I år sattes timrekordet den 16 december. Vindkraften producerade 8 833 MWh, motsvarande 80 procent av potentialen.

Det var blåsigare i större del av landet under rekordtimmen 2020, men eftersom det byggs fler vindkraftverk byggs gav den blåsigaste dagen 2021 en högre timproduktion.

Rekord på vecka

Det veckovisa rekordet 2021 för vindkraften i Sverige sattes vecka 46 i november och var knappt 1 TWh (0,896 TWh), motsvararande 50 procent av vindkraftens potentiella effekt.

Rekordet för vindkraftens månadsproduktion 2021 sattes i oktober och noterades till 3,2 TWh, motsvarande 40 procent av potentialen. Men månadsrekordet gällde inte alla elområden. I elområde SE1 (södra Sverige) var mars den vindkraftsrikaste månaden med 0,5 TWh.

Juni var den svagaste produktionsmånaden för vindkraften med en notering på 1,4 TWh, motsvarande 18 procent av potentialen.

Rekord på timme i olika elområden

Rekorden för respektive elområde inträffar sällan vid samma tidpunkt. Delvis beror det på att nya parker byggs vid olika tillfällen, delvis på att väder och vind skiljer sig åt över landet.

Rekordproduktionen i SE1 under 2021 uppgick till 1 671 MWh och inträffade på natten den 4 oktober. Lägstaproduktionen var 4 MWh och hände mitt på dagen den 28 juli.

Rekordproduktionen i SE2 uppgick till 4 220 MWh och var på natten den 19 december. Lägstaproduktionen var 20 MWh under morgonen den 9 juni.

Rekordproduktionen i SE3 uppgick till 2 753 MWh under eftermiddagen den 19 november. Lägstaproduktionen var 26 MWh förmiddagen den 5 juni.

Rekordproduktionen i SE4 uppgick till 1 720 MWh under eftermiddagen den 19 november. Lägstaproduktionen var 18 MWh och noterades mitt på dagen den 5 augusti.

Källa: Svensk Vindenergi