Vestas - 2022 kan extranotan skickas vidare till kunderna

Foto: Pixabay

Vindkraftstillverkaren Vestas har tillsammans med resten av sina branschpartners drabbats av stigande transport- och råvarukostnader, vilket tynger resultatet.

Därför kommer Vestas och konkurrenterna nu, i ett försök att höja resultatet, skicka extranotan vidare till kunderna, skriver Børsen.

Resultatförbättringen får inte ske på bekostnad av investeringar i produktutveckling, säger Vestas teknikdirektör, Anders Nielsen

"Självklart sätter det press på allt vi gör, och vi måste se till att vi har både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Vi går inte på något sätt ifrån vårt långsiktiga engagemang. Vi driver den här branschen , och vi "Vi vill ha det tekniska ledarskapet och även den bästa kvaliteten på marknaden. Så vi investerar mycket i teknik", säger direktören till Børsen.

"Vi har gått in i både landbaserad och havsbaserad vindkraft, och vi ser också att power-to-x och lagringsteknik utvecklas. Så det finns ett antal olika teknikområden vi behöver vara inom. Power-to-x och lagring är en mindre del jämfört med vår kärna, men det är också något som är viktigt för oss att vara en del av i framtiden."

Vindkraftstillverkarna har under flera år brottats med press på resultat, där priskrig har pressat ner vinstmarginalen samtidigt som man har ansträngt sig för att utveckla ny teknik.

Vestas är det enda företaget på marknaden som tjänar pengar just nu, säger Jacob Pedersen, chef för aktieanalys på Sydbank, till Børsen.

Han ser en god möjlighet till en omorganisation av affärsmodellen i branschen nu när insatspriserna stiger, vindkraftverken blir större och effektivare samtidigt som priserna på vindkraft sjunker.