Finlands största vindpark byggs och säljs av OX2

Foto: Damian Kamp/Unsplash

OX2 har tecknat avtal om att sälja och bygga en 455 MW vindpark i Lestijärvi i Finland för omkring 650 miljoner euro, cirka 6,5 miljarder kronor, inklusive avtal om teknisk och kommersiell förvaltning. Köparen är ett konsortium av finska energibolag. Byggnationen påbörjas omedelbart.

Vindparken i Lestijärvi kommer att vara Finlands största, och bland de största landbaserade vindparkerna som börjar byggas i Europa under 2021. Den består av 69 vindkraftverk med installerad effekt om 455,4 MW och kommer att ha en beräknad årlig produktion på cirka 1,3 TWh, vilket motsvarar omkring två procent av den totala årliga elproduktionen i Finland. OX2 förvärvade projekträttigheterna i februari i år och påbörjar redan nu byggnationen. Vindparken beräknas vara färdigställd tidigt 2025.

– Jag är mycket glad och stolt över det omfattande arbete som har lagts ned på det här projektet. Det är en milstolpe som bevisar att landbaserad vindkraft är en betydande bidragsgivare av ny förnybar el till produktionsmixen i Finland. Vindparken kommer att byggas utan några statliga subventioner, säger Paul Stormoen, vd för OX2.

Köparen är ett konsortium av finska energibolag, Kymppivoima Oy (65 %), Oulun Energia (25 %) och Kuopion Energia (10 %).

OX2 kommer att bygga och överlämna vindparken som en totalentreprenad. När vindparken tas i drift kommer OX2 att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen, optimering och övervakning, under ett 15-årigt avtal.

OX2 kommer även att bygga en betydande nätinfrastruktur för att ansluta vindparken, inklusive transformatorstation och en 58 kilometer lång 400 kV luftburen kraftledning.

Med vindparken i Lestijärvi har OX2 startat byggnation av 716 MW vindkraft under 2021. Totalt har OX2 för tillfället 14 projekt om totalt 1 356 MW under byggnation. 

          Fakta:

  • Beräknad årlig elproduktion: 1,3 TWh, motsvarande en årlig elförbrukning för omkring 280 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll).
  • Årlig intäkt från fastighetsskatt för Lestijärvi kommun: Omkring 25 miljoner kronor.
  • Vindkraftverk: 69 st turbiner med en kapacitet av 6,6 MW, totalhöjd 240 meter.
  • Huvudentreprenörer: Eltel Networks OY (58 km 400kV och 24 km 110kV luftburen kraftledning), Keski-Suomen Betonirakenne (vägar, fundament och kranplatser samt transformatorstationer), Hitachi Energy (transformatorer).