Cementa får tillstånd till slutet av 2022

Claudio Bresciani/TT: Miljö- och klimatminister Per Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan håller pressträff om det förlängda tillståndet för Cementas täktverksamhet vid Slite på Gotland. Cementas tillstånd att bryta kalk på Gotland förlängs till nyår 2022.

Med detta kan man säga att den förmodade cementkrisen är inställd. Det här minskar risken för allvarliga samhällskonsekvenser, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Det tillfälliga tillståndet innebär att Cementa nu får tid att bryta den volym som de tidigare hade tillstånd för, men som de inte hann bryta innan 31 oktober när tillståndstiden löpte ut.

Ett cementstopp skulle kunna ha ledat till stora personalvarsel, enligt Baylan:

Vårt arbete har hela tiden varit inriktat på att undvika allvarliga samhällskonsekvenser för bostadsbyggande och för industrin, och inte inriktat på ett enskilt företag.

Regeringen har sedan i slutet på september berett en ansökan som Cementa har lämnat in för att få fortsätta bryta i Slite på Gotland. I början på november avslutade regeringen den andra omgången med att hämta in synpunkter på bolagets ansökan om ett tillfälligt tillstånd på tre år.

Regeringen meddelar nu alltså att de får ett tidsbegränsat tillstånd fram till årsskiftet 2022/2023.

Tillståndet kan tas i anspråk omgående, meddelar Per Bolund (MP).

På frågan om det förlängda tillståndet inte bara innebär att skjuta upp krisen, säger Per Bolund:

Nej, det är ett sätt att ta hand om de akuta problemen som skulle kunna få stora konsekvenser för samhället om man fick ett väldigt abrupt stopp i produktionen. Nu får både bolaget men också hela den övriga marknaden tid på sig att minska sin sårbarhet.