Nordisk Bergteknik anlitas till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland

Bild: Pixabay

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har anlitats till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland där 39 verk ska driftsättas i början av 2024. Projektet går i linje med Nordisk Bergtekniks ambition att ta en aktiv roll i den gröna samhällsomvandling som sker, inte minst i takt med att behovet av förnybar elproduktion ständigt ökar.

Nordisk Bergteknik har fått i uppdrag att förbereda terrängen i projektet Twin Peaks, vilket innebär borrning och losshållning av berg för vägar och vindkraftsfundament. Projektet består av två delområden, Ranasjö och Salsjö som ligger på 15 kilometers avstånd från varandra och turbinerna kommer att fördelas med 25 och 14 stycken i respektive park. Nordisk Bergtekniks uppdrag beräknas starta i slutet på november 2021 och pågå in på andra halvåret 2022.

”Det är väldigt glädjande att snart påbörja arbetet med Twin Peaks vindkraftspark. Vårt deltagande i projektet går helt i linje med vår ambition om att vara med och ta en aktiv roll i den intensifierade gröna samhällsomvandling som sker. Vi har en modern maskinpark och ett tydligt fokus på hållbarhetsarbetet, vilket leder till allt fler affärsmöjligheter”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Nordisk Bergteknik har anlitats av Stenger & Ibsen som är utförare åt projektören Arise, en av Sveriges ledande aktörer inom förnybar energi. För investeringen står brittiska fondbolaget The Renewable Infrastructure Group, även kallat TRIG, samt fondförvaltaren Infrared Capital Partners.