Mine Storage siktar på internationell expansion

Bild: Mine Storage

Nyligen stängde energilagringsföretaget Mine Storage en övertecknad nyemission som satte bolagsvärdet till drygt 75 MSEK. Med nytt kapital i kassan och en rad nya investerare med stor branscherfarenhet siktar företaget nu på tillväxt och internationell expansion.

- Det stora intresset från både privata och institutionella investerare visar att Mine Storage är på rätt väg i vår strävan att vara en verklig möjliggörare i en hållbar energiomställning. Vi må vara en liten aktör inom energibranschen men vårt mål är att göra stor skillnad, och nu har vi möjlighet att växa, säger Thomas Johansson, grundare och VD för Mine Storage.

bild
Thomas Johansson, grundare och VD för Mine Storage. Foto: Mine Storage

Mine Storage grundades 2020 av ett dedikerat team som såg behovet av att snabba på åtgärderna mot både klimatkrisen och den volatila energisituationen. När världen går mot fossilfri energi genom att ställa om till förnybar energiproduktion från väderberoende källor som sol och vind blir vi alltmer beroende av energilagring för att säkra och jämna ut elproduktionen. Det är här Mine Storages lösning med underjordisk pumpkraft i nerlagda gruvor kommer in - ett beprövat, skalbart sätt att säkert lagra och distribuera energi och minska obalansen i transmissionsnäten.

- Energilagring med hjälp av pumpkraft i gruvor är ett bra sätt att framtidssäkra vår energiförsörjning och möjliggöra den brådskande övergången till förnybara källor. Vi grundade företaget för att bidra till den gröna energiomställningen och vi är mycket glada över att flera erfarna investerare med stora nätverk i branschen ansluter sig till vår vision, säger Thomas Johansson.

Några av de nya investerarna är Klimatet Invest (ett hållbarhetsfokuserat investeringsbolag grundat av erfarna energiexperter som Anders Dahl och Ulf Troedsson), Christina och Mikael Hillforth (med mångårig erfarenhet inom förnybar energi), Boel Rydenå Swartling (sustaintech-investerare och grundare av Charge Amps), Anna Mossberg (styrelseproffs och rådgivare inom hållbarhetsfrågor), Per Rutegård (ordförande i Revelop, ett hållbarhetsfokuserat fastighetsutvecklingsföretag) och Timo Soininen (ängelinvesterare och ordförande i Sustainech-företaget Spinnova).

Samtliga investerare som deltog i bolagets första emission deltog också i denna runda, vilket bekräftar deras fortsatta förtroende för företaget.

- Energilagring och nätstabilitet är globala utmaningar som vi måste ta itu med omedelbart. Som en relativt liten aktör kan vi agera snabbt och förhoppningsvis påskynda övergångsprocessen. Med kapitalanskaffningen avklarad kan vi nu fullt ut fokusera på att utveckla vår projektportfölj, expandera till nya marknader och utveckla vårt koncept, Mine Storage Way of WorkingTM. Vi har en väldigt spännande tid framför oss, säger Thomas Johansson.