Regeringen kör över Lagrådet för Cementas skull

Erik Simander/TT: Näringsminister Ibrahim Baylan (t.v.) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP). Arkivbild.

Regeringen har beslutat om propositionen om kalkbrytning för Cementa , berättar näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) på en pressträff på tisdagsmorgonen.

Tillståndet går ut den 31 oktober och regeringen har nu beslutat att förlänga det.

Det skulle bli en allvarlig situation om det blev stopp i cementproduktionen, säger Ibrahim Baylan.

Brist på cement kan ge svallvågor in i flera samhällssektorer, förklarar han.

Det skulle bli en mycket allvarlig situation om vi fick ett driftstopp, säger han vidare.

De (besluten) syftar till att möta en allvarlig situation, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Inte för Cementa

Han framhåller att detta inte görs för ett enskilt företag, utan för att möta den allvarliga situationen.

Per Bolund förklarar också att läget nu är en extraordinärt.

Därför läggs förslaget fram, trots att flera tunga remissinstanser, inklusive Lagrådet, sågat förslaget.

Lagrådets kritik mot de här förslagen är allvarlig och det är inte något som regeringen tar lätt på, säger Ibrahim Baylan.

Han betonar att det är en mycket komplicerad fråga där regeringen tagit beslut för att möta en allvarlig situation.

Justerat förslag

Per Bolund förklarar att förslaget har justerats efter Lagrådets synpunkter.

Cementa, som skriver på en ny ansökan om tillstånd, har bett om mer tid för förlängningen än de åtta månader som varit aktuella nu. Men Per Bolund vill inte ge klart besked om huruvida Cementa kan få bryta kalk längre än fram till nästa sommar.

Vi tar hänsyn till tidsbegränsningen i nästa steg, säger Per Bolund.

Men mängden kalk är densamma, säger Ibrahim Baylan, och förklarar att det inte är fråga om att bryta mer kalk än vad Cementas gamla tillstånd medgett.

För att minska sårbarheten kommer det att krävas ytterligare kraftansträngningar från olika intressenter, påpekar Per Bolund.

Det är inte en kris som kan lösas med en åtgärd, säger Bolund.

Han tycker att vår miljölagstiftning fungerar väl, och understryker att grundvattenfrågan är mycket viktig. Därför har regeringen föreslagit en rad insatser när det gäller grundvatten i budgetpropositionen, säger han vidare.